Νετανιάχου: Ησαϊα χόρευε

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H υπουργός Κοινωνικών Δικαιωμάτων Iσπανίας η Ione Belarra Urteaga δηλώνει «ο Νετανιάχου πρέπει να οδηγηθεί ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για διάπραξη εγκλήματος πολέμου».

Η εν ενεργεία υπουργός Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Γενικός Γραμματέας των Podemos, Ione Belarra, ζήτησε από το σοσιαλιστικό τμήμα της Εκτελεστικής Επιτροπής να συνεργαστεί για να υποβάλει αίτηση από την κυβέρνηση στην Εισαγγελία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για να διερευνήσει <τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Παλαιστίνη από τον Νετανιάχου>.

Ο Νετανιάχου για να αποφύγει τις ερωτήσεις και την κατακραυγή του ισραηλινού λαού και της δύσης, κάνει αναφορά στην Αγία Γραφή, στον ΗσαΪα!

Ησ. 9,12            Συρίαν ἀφ᾿ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ τοὺς Ἕλληνας ἀφ᾿ ἡλίου δυσμῶν, τοὺς κατεσθίοντας τὸν Ἰσραὴλ ὅλῳ τῷ στόματι. ἐπὶ πᾶσι τούτοις οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός, ἀλλ᾿ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή.

Ησ. 9,12                    (ο …θεός) Θα συντρίψη και θα διασκόρπιση την Συρίαν από την Ανατολή και τους Ελληνες , από τη Δύση, αυτούς οι οποίοι κατατρώγουν με όλον των το στόμα τον Ισραήλ. Για όλους αυτούς ο θυμός  δεν θα αποστραφή και δεν θα καταπαύση, κι έρχεται το χέρι (του θεού) από ψηλά.

Νετανιάχου : “Είμαστε ο λαός του φωτός, αυτοί είναι ο λαός του σκότους….” κάνει αναφορά στο εδάφιο του Ησαϊα 9.2

Ησ. 9,2              ὁ λαὸς ὁ πορευόμενος ἐν σκότει, ἴδετε φῶς μέγα· οἱ κατοικοῦντες ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς λάμψει ἐφ᾿ ὑμᾶς.

Ησ. 9,2                      Ο λαός (Ισραηλίτες) που πορεύεται στο  σκότος, θα δεί τεράστιο φώς- οι κάτοικοι της χώρας που ζουν υπό την σκιά του θανάτου,  φως θα λάμψει πάνω σας…

Ησαΐα μη χορεύεις το μπελά σου μη γυρεύεις άκου αυτή τη συμβουλή.