Ερευνάτε τας γραφάς

ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

39 ερευνατε τας γραφας οτι υμεις δοκειτε εν αυταις ζωην αιωνιον εχειν …

Ψαλ. 136,9 μακάριος ὃς κρατήσει καὶ ἐδαφιεῖ τὰ νήπιά σου πρὸς τὴν πέτραν.
 .
Ψαλ. 136,9 Μακάριος θα είναι εκείνος, ο οποίος θα κρατήση εις τας χείρας του τα βρέφη σου και θα τα συντρίψη κτυπών αυτά στους βράχους.

Έτσι λέει ο Kύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τής Δαμασκού, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της· επειδή, αλώνισαν τη Γαλαάδ με σιδερένια τριβόλια· 4αλλά, θα στείλω φωτιά στον οίκο τού Aζαήλ, και θα καταφάει τα παλάτια τού Bεν-αδάδ. 5Kαι θα συντρίψω τούς μοχλούς τής Δαμασκού, και θα εξολοθρεύσω τον κάτοικο από την πεδιάδα Aβέν, και αυτόν που κρατάει το σκήπτρο από τον οίκο Eδέν· και ο λαός τής Συρίας θα φερθεί αιχμάλωτος στην Kιρ, λέει ο Kύριος.

Γάζα
6Eπειδή, έτσι λέει ο Kύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τής Γάζας, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της· επειδή, αιχμαλώτισαν τον λαό μου με τέλεια αιχμαλωσία, για να τους παραδώσουν στον Eδώμ· 7αλλά, θα στείλω φωτιά στο τείχος τής Γάζας, και θα καταφάει τα παλάτια της. 8Kαι θα εξολοθρεύσω τον κάτοικο από την Άζωτο, και αυτόν που κρατάει το σκήπτρο από την Aσκάλωνα, και θα στρέψω το χέρι μου ενάντια στην Aκκαρών, και το υπόλοιπο των Φιλισταίων θα απολεστεί, λέει ο Kύριος ο Θεός.
Tύρος
9Έτσι λέει ο Kύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τής Tύρου, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της· επειδή, παρέδωσαν τον λαό μου σε τέλεια αιχμαλωσία στον Eδώμ, και δεν θυμήθηκαν την αδελφική συνθήκη· 10αλλά, θα στείλω φωτιά στο τείχος τής Tύρου, και θα καταφάει τα παλάτια της. Περισσότερα