Αυτά λέγει ο Κύριος του Ισραήλ (Γιαχβέ) : Θα στείλω, φωτιά στα τείχη της Γάζας, που θα φάει την πόλη μέχρι θεμελίων.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Παλαιόθεν η προφητεία !! ( προφάσκω = προλέγω , δηλαδή στα λέω από πριν τι θα κάνω ) !! Βρίθει προλεγομένων η παλαιά τους διαθήκη !! Ε, αφού τους τα έχει πει παλαιόθεν ο Γιαχβέ τους, ο θεός τους, να μην τα εφαρμόσουν ;; Ο τραγέλαφος είναι, ότι οι χριστιανοί τον έχουν για άγιο και τον γιορτάζουν τον Αμώς τους !!

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ … Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΜΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (Γιαχβέ) ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ

  Φιλισταίοι (Παλαιστίνιοι)

Αμ. 1,6              Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Γάζης καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτούς, ἕνεκεν τοῦ αἰχμαλωτεῦσαι αὐτοὺς αἰχμαλωσίαν τοῦ Σαλωμὼν τοῦ συγκλεῖσαι εἰς τὴν Ἰδουμαίαν.

Αμ. 1,6                       Αυτά ακόμη λέγει ο Κύριος· “δια τας τρεις ασεβείας της Γάζης, και μάλιστα δια την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω την εναντίον των κατοίκων της καταδικαστικήν απόφασίν μου. Διότι αυτοί έσυραν εις αιχιμαλωσίαν άνδρας του Σολομώντος, βασιλέως της Ιουδαίας, και τους παρέδωκαν δούλους εις την Ιδουμαίαν.

Αμ. 1,7              καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Γάζης, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια αὐτῆς·

Αμ. 1,7                       Θα αποστείλω, λοιπόν, φωτιάν εις τα τείχη της Γάζης, η οποία φωτιά θα καταφάγη την πόλιν μέχρι θεμελίων.( !!!! )

………..

Σχετικά …

Θειάφι και φωτιά από τον Κύριο του ουρανού· και κατέστρεψε αυτές τις πόλεις, και όλα τα περίχωρα, και όλους τους κατοίκους των πόλεων, και τα φυτά τής γης.

Τελικά τι είναι Σιμτσάτ Τορά; Τι ρόλο παίζει ο Ιησούς;

Διαδηλώσεις Ισραηλινών στο Τελ Αβίβ με συνθήματα όπως “Νετανιάχου είσαι φονιάς”! ΒΙΝΤΕΟ

Ο ΙΑΝΟΣ ΖΕΙ

…………………………………………………………………………………..