Ήττα της Δημοκρατίας. Η συμμετοχή κάτω από το 50% στις εκλογές τις καθιστά ΑΚΥΡΕΣ πραγματικά και ηθικά !!

ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Εκπλήξεις, ανατροπές και ανοιχτές «μάχες» σε  δήμους της Αττικής | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ήττα της Δημοκρατίας … στις επαναληπτικές εκλογές για τους Δήμους και τις Περιφέρειες 2023 …

Δημοκρατία = Το κράτος του Δήμου > αλλά Δήμος = το σύνολο των πολιτών που κατοικούν στα όρια (σύνορα) του Δήμου, που εμπεριέχει και την ακίνητη-κινητή περιουσία, που εκτός από την ιδιωτική νοείται και η μη ιδιωτική (ποτάμια, αέρας, θάλασσα, υπέδαφος)

Αν λοιπόν, δεν συμμετέχουν οι κάτοικοι > πολίτες > Δημότες, στα κοινά τους ενδιαφέροντα και συμφέροντα, δεν νοείται κράτος του Δήμου !!

Στις επαναληπτικές εκλογές που διεξάγονται στις 15 Οκτωβρίου 2023, για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, παρατηρήθηκε μια άνευ προηγουμένου αποχή που πλησιάζει σε μερικές περιπτώσεις, αν δεν ξεπερνάει, το 70% !!

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, όσο κι αν αυτό δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν, οι υποτιθέμενες “εκλογές” είναι ΑΚΥΡΕΣ !!

Η κάτω του 50% συμμετοχή, θεωρητικά, αλλά και θεσμικά, καθιστά την όποια διαδικασία άνευ εγκυρότητας !! Τοιουτοτρόπως, εξανεμίζεται κάθε ηθική ή πραγματική πλειοψηφία, των εκάστοτε ιδίοις προτεινομένων, να εμφανιστούν ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας !!

Δύο τινά μπορούν να σώσουν πλέον την κατάσταση …

➡ Είτε με επαναφορά του ατομικού εκλογικού βιβλιαρίου, βάσει του οποίου, κάθε Δημότης θα μπορεί να έχει συναλλαγές με τις υπηρεσίες του Δήμου του, ακόμα και με το Δημόσιο (όπως ίσχυε προ δεκαετιών) …

➡ Είτε με εφαρμογή της δια κληρώσεως μεταξύ των Δημοτών, της πλήρωσης των θέσεων των Δημοτικών Συμβούλων και του Δημάρχου, όπως συνέβαινε και στην κατά κόρον επικαλούμενη από όλους ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, και την από ΟΛΟΥΣ ξεσκισμένη έννοια της !!

Εφ’ όσον ΟΛΟΙ είναι ισότιμοι Πολίτες – Δημότες και έχουν το δικαίωμα του ψηφίζειν και του ψηφίζεσθαι, είναι εν δυνάμει ΟΛΟΙ ισότιμοι και στο να αναλάβουν τα υποχρεωτικά καθήκοντα του διαχειρίζεσθαι τα κοινά του Δήμου !!

…………………………………………………………………………………………………