Θειάφι και φωτιά από τον Κύριο του ουρανού· και κατέστρεψε αυτές τις πόλεις, και όλα τα περίχωρα, και όλους τους κατοίκους των πόλεων, και τα φυτά τής γης.

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (Παλαιά Διαθήκη, Γένεσις, 19: 24-25)

Η Παλαιά διαθήκη το ιερό βιβλίο των Εβραίων αποτελείται από 24 βιβλία και χωρίζονται σε τρεις ομάδες : Torah (Νόμος), Nebhi’im(Προφήτες), Kethubhim(Αγιόγραφα). Υπάρχουν δύο εκδόσεις αρκετά διαφοροποιημένες η μία από την άλλη.(Μασόρα και μετάφραση των Ο΄).

Υπάρχει και μια τρίτη στα Λατινικά (Bulgata) η οποία έχει και αυτή κάποιες διαφορές από τις δύο άλλες( δεν περιλαμβάνονται τα Α΄και Β΄ Μακκαβαίων). Η εβραϊκή έκδοση της Μασόρα ονομάζεται ΤΑΝΑΧ από τα αρχικά Τορά(Νόμος) Νεβιείμ( Προφήτες), Χτουβήμ(Αγιόγραφα). Στις προφητείες και σε άλλα κείμενα στηρίχτηκαν δύο νεότερες θρησκείες : Ο Χριστιανισμός και ο Μωαμεθανισμός.

Μέσα στις γραμμές των βιβλίων της ,ο αναγνώστης θα ανακαλύψει χρήσιμες συμβουλές (Παροιμίες,Εκκλησιαστής) και άφθονους <μύθους >από αυτούς που έχει ανάγκη να ενστερνίζεται και να πιστεύει η κάθε μικρή εθνότητα προκειμένου να επιβιώσει.

Ένας από αυτούς τους <μύθους> είναι

Η ιστορία των Σοδόμων και των Γομόρρων. 

Κατ’ αρχήν να σημειώσουμε ότι στην κοιλάδα Σιδδήμ υπήρχαν πέντε πόλεις  : Σόδομα, Γόμορρα, Αδαμά,  Σεβωείμ,  Σηγώρ. Από της πέντε καταστράφηκαν οι τέσσερες, ενώ έμεινε ανέπαφη η Σηγώρ. Να επισημάνουμε  ότι στη Γένεση ΙΔ 10 έχουμε μια αξιοπρόσεκτη πληροφορία : «Η δε κοιλάς Σιδδήμ ήτο πλήρης φρεάτων ασφάλτου». Και στο ίδιο βιβλίο ΙΑ 3 : «Η δε άσφαλτος εχρησίμευεν εις αυτούς αντί πηλού». Η περιοχή δηλαδή της εν λόγω πεντάπολης έβριθε από πετρελαιοειδή!!! Και αυτό το εύφλεκτο υλικό οι αδαείς κάτοικοι, το χρησιμοποιούσαν για να κτίζουν τα σπίτια τους!!! Σπίτια έτοιμα να καταστραφούν με την πρώτη έστω και (καθόλου ) τυχαία πυρκαϊά.

«Ανέβη δε Αβραάμ εξ Αιγύπτου αυτός η γυνή αυτού και πάντα όσα είχε….και ο Αβραάμ ήτο πλούσιος σφόδρα εις κτήνη εις αργύριον και εις χρυσίον….και ο Λωτ ακόμη ο συμπορευόμενος μετά του Αβραάμ  είχε πρόβατα και βόας και σκηνάς και δεν εχώρει εις αυτούς η γη δια να κατοικώσιν ομού διότι ήσαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά»

Ο Αβραάμ και ο ανηψιός του ο Λωτ

  χρειάζονται… «Ζωτικό χώρο»  όπως έλεγε ο μακαρίτης ο Χίτλερ.

Ο θεός του Αβραάμ του «έχει τάξει» : « έκανε διαθήκην ο Κύριος προς τον Αβραάμ λέγων :

Εις το σπέρμα σου έδωσα την γην ταύτην, από του ποταμού της Αυγύπτου (Νείλος) έως του μεγάλου ποταμού Ευφράτου» (Γεν ΙΕ 18)  Και οι κάτοικοι της κοιλάδας Σιδδήμ, Χαναναίοι, δηλαδή Ελληνικής καταγωγής άποικοι, μπαίνουν στο μάτι του άρπαγα Αβραάμ, που δεν τον έφταναν όσα είχε αλλά ορέγεται και τα ξένα. «Εκ της αμπέλου των Σοδόμων είναι η άμπελος αυτών και εκ των αγρών της Γομόρρας η σταφυλή αυτών …οίτινες (οι κάτοικοι των πόλεων αυτών) έτρωγον το πάχος των θυσιών αυτών και έπινον τον οίνο των σπονδών αυτών» (Δευτ ΛΒ 32-38).

Ποιος  επιθυμεί τα πλούτη των Σοδομιτών; Φυσικά ο χοϊκός Αβραάμ. Όμως η δικαιολογία της τιμωρίας των αμαρτωλών αυτών από το θεό του Αβραάμ , είναι μια καλή κάλυψη της απληστίας του νομάδα Αβραάμ. «Αυτή ήτο η ανομία Σοδόμων,υπερηφάνεια, πλησμονή άρτου, και αφθονία τρυφηλότητος αυτής και των θυγατέρων αυτής. Τον πτωχόν δε και τον ενδεή δεν εβοήθει και υψούτο και έπραττον βδελυρά ενώπιόν μου. Όθεν καθώς είδον ταύτα αφάνισα αυτούς» .(Ιεζεκ. ΙΣ 49).

Είχαν οι Σοδομίτες επάρκεια άρτου και οίνου προφανώς αλλά δεν έδιναν στους παρίες περαστικούς , σίγουρα όμως όταν κάποιος ‘έμεινε στη δούλεψή τους , θα τον πλήρωναν για την εργασία του. Όμως  όχι. Αυτοί οι καλοπερασάκηδες έπρεπε να τιμωρηθούν  για την τρυφηλή ζωή τους από τον θεό των περαστικών νομάδων!!!

Γιατί αν πιστέψουμε  τον Σοφονία  πρέπει εκτός από θεϊκή δράση να υπήρξε και ανθρώπινη :  « θέλει είσθε ως τα Σόδομα και τα Γόμορρα ..το υπόλοιπον του λαού μου θέλει λαφυραγωγήσει αυτούς και το υπόλοιπο του έθνους μου θέλει κατακληρονομήσει αυτούς».(Σοφ. Β9)

Άρα προηγήθηκε πλιάτσικο της …θεομηνίας!!! Θα πρέπει να καταβάλουμε τιτάνιες προσπάθειες,προκειμένου να μην μειδιάσουμε με το πνεύμα του συγγραφέα αυτής της βιβλικής καταστροφής της περιοχής της ευημερούσας πεντάπολης. Υπήρχαν όμως και… παράπλευρες απώλειες όπως στο πόλεμο της Σερβίας σχετικά πρόσφατα! Εξαφανίστηκαν απ’ το χάρτη και δύο πόλεις που δεν έφταιγαν σε τίποτα. Αδαμά  και Σεβωείμ έγιναν στάχτη και μπούρμπερη ενώ αντιθέτως η Σηγώρ την γλύτωσε! Την έσωσε αυτή την πόλη ο Ιαχβέ κατά παράκληση του Λωτ!!! «Και ότε ο Λωτ εισήλθεν εις την  Σηγώρ  ..έβρεξεν ο Κύριος ..θείον και πυρ και κατέστρεψεν τας πόλεις (Γεν. ΙΘ 23).

Η συνεργασία θεού και ανθρώπων στην τέλεια μορφή της! Προσωπικά  νομίζω ότι τα ασφαλτοχτισμένα σπίτια με τις ξυλοδεσιές και τις αχυροσκεπές ,έγιναν παρανάλωμα του πυρός από τους Εβραίους εισβολείς, γιατί το πυρ τους ήταν πάντα εύχρηστο.. Σε όλη την Π.Δ. απλώς μας λένε πως είναι πάντα …θεόσταλτο!!! Ο Μιχάλης Καλόπουλος λέει στο βιβλίο του «Το μεγάλο ψέμα» : «Αν ότι σεβόμαστε δεν το ελέγχουμε, είναι φυσιολογικό να μας ελέγχουν «αυτοί» που τόσο ανεξέλεγκτα σεβόμαστε».

Μήπως είναι καιρός να αρχίσουν να σέβονται «όλοι αυτοί» την …νοημοσύνη μας;;;

ΠΗΓΗ