Ουνιόν Βερολίνου. Η πτώση έχει πολιτικό υπόβαθρο;

Χωρίς κατηγορία

O Oliver Ruhnert πρών στέλεχος της SPD και τώρα ανώτατο στέλεχος της  Die linke και ο θεμελιωτής της επιτυχίας της Ουνιόν (Chefscout της ανόδου, τώρα διευθυντής του επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Ουνιόν) σύμφωνα με πηροφορίες μας  πρόκειται να αποχωρήσει από το κόμμα και μάλλον και από το Βερολίνο και την Ουνιόν και να ενταχθεί στο νέο κόμμα της Ζάρα Βάγκενκχέχτ.