Τρώνε οι εφοπλιστές κρέας;

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασική αιτία της ρύπανσης του περιβάλλοντος είναι τα καυσαέρια των μηχανών των πλοίων που φεύγουν στην ατμόσφαιρα από τα φουγάρα τους. Οξείδια του θείου και του αζώτου, μικροσωματίδια, αμμωνία, πτητικές οργανικές ενώσεις κ.ά δυστυχώς συμβάλλουν μέγιστα στην μόλυνση του περιβάλλοντος, πολύ περισσότερο από άλλες θεωρίες…

 

 

 

 

 

Ναι, βέβαια !! Πρέπει να κόψουν το κρέας και τα αεροπλάνα 😀 😆 …………………….