Ο όρος μπανανία

Χωρίς κατηγορία

για την Ελλάδα  επεκτάθηκε  ως επιχώριος χαρακτηρισμός για να υποδείξει την αδυναμία της Ελλάδας να κυβερνήσει τον εαυτό της και την εξάρτησή της από ξένα οικονομικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα.

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια.