Στα Σάλωνα σφάζουν αρνιά…

ΑΛΦΕΙΟΡΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δεν την αλλάξανε τα καταχθόνια·

πανώρια, αγέραστη, ξάστερη, αιώνια, σαν να την έκαμε στον Άδη κάτου ο Χάρος, δούλος της, βασίλισσά του.

Ίδια, παράδεισο, κόλαση, νά! Ίδια!

Περισσότερα