Καιρός να φεύγουμε !! Με τον γκαντέμη 41% Cούλσιο θα γίνουν θάλασσα Ηλεία και Ζάκυνθος !

TOP STORIES
https://flood.firetree.net/?ll=58.4895,19.4813&zoom=4&m=60

ΑΛΦΕΙΟΣ : Μαζεύτε τα !! Ηλείοι και Ζακυνθινοί αμολάμε και πάμε στα βουνά !! Ειδικά στην Ηλεία, η κοιλάδα του Αλφειού θα γίνει φιόρδ … εσωτερική θάλασσα !!

…………………………………………………………………………………………………