Κλαίτε για τις ταυτότητες με τσιπ RFID ;; Έρχονται και οι “Κάρτες Ασφάλισης Ασθενείας” !!

ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΗ ΥΓΕΙΑ

ΑΛΦΕΙΟΣ : Τι να κάνουμε … δεν φταίμε εμείς που δεν διαβάζετε … Γράφουμε … προφητεύουμε … αλλά … φωνή βοώντος εν τη ερήμω … κι έτσι η αλαζονεία του κάθε ψεκασμένου που το παίζει πρωθυπουργός στην Ελλάδα, εκτινάσσεται στα ύψη, αφού προ ολίγου καιρού μέτρησε 41% Κουλσίου … ο Μητσοτάκης και το 41% πανηγύριζε που έγινε η Ελλάδα … “μπλε” !! Τη φάκα του “μπλε μαρέ” στραβωθήκατε από τη χαρά σας να την δείτε …

Τι μας λέει το ελληνικό υπουργείο υγείας, με τελευταία ενημέρωση, μόλις στις 28 Ιουλίου 2023 ;;

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ)

ΠΑΡΟΧΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας παρέχει πρόσβαση σε ιατρικώς αναγκαία δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σε οποιαδήποτε από τις 27 χώρες της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και με το ίδιο κόστος (δωρεάν σε ορισμένες χώρες) που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στη συγκεκριμένη χώρα. Στις καλυπτόμενες παροχές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι παροχές που σχετίζονται με χρόνιες ή προϋπάρχουσες ασθένειες καθώς και με εγκυμοσύνη και τοκετό.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας είναι όλοι οι δικαιούχοι του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ.)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Για την έκδοση ΕΚΑΑ υποβάλλεται αίτηση σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.) ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) των Κυπριακών Ταχυδρομείων

Προς το παρόν, εμφανίζονται μεγαλόκαρδοι, αφού σου δίνουν το δικαίωμα της εθελουσίας κατοχής της κάρτας !! … Προς το παρόν … εθελοντικά !! Οσονούπω ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ !!

Όχι τίποτε άλλο, αλλά για μη λέτε ότι δεν σας ενημέρωσε κανείς !!

…………………………………………………………………………………………………