Το εθνικό χρέος των ΗΠΑ θα αυξάνεται κατά $5,2 δις κάθε μέρα για τα επόμενα 10 χρόνια και στη συνέχεια πώς θα είναι;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το εθνικό χρέος των ΗΠΑ θα αυξάνεται κατά 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε μέρα για τα επόμενα 10 χρόνια και στη συνέχεια πώς θα είναι ;

https://twitter.com/Sprinter99800/status/1693770699348046137

………………………………………………………………………………………….