Θάνατος στους βασιλιάδες!

ΑΛΦΕΙΟΡΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγία Γραφή:

Λουκ. 19,27        πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου.

Λουκ. 19,27              Οσον δε δια τους εχθρούς μου εκείνους που δεν με ήθελαν βασιλέα των, φέρετέ τους εδώ και κατασφάξατέ τους εμπρός μου”.

Aλλοι το πάνε αλλιώς….και λένε

Θάνατος στους βασιλιάδες

είτε Mort aux tyrans (“Θάνατος στους τυράννους“), ή Mort au Roi ( “Θάνατος στον βασιλιά“).  Περισσότερα ΕΔΩ