Η παγκόσμια οικονομία εικονογραφημένη.

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ