Πάντα επίκαιρος …Σολομωνίκος εν δράσει

Χωρίς κατηγορία

Κάθε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις, είναι εντελώς τυχαία!

.