Το ΑΕΠ (+ανάπτυξη) του Νίγηρα. Εικόνα

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κατά Κεφαλήν ΑΕΠ του Νίγηρα δηλαδή είναι μέχρι στιγμής ελάχιστα % του κατά Κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας!