Κατά Λουκάν 12,49 ,51,52

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ

Λουκ. 12,49 Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη!

Λουκ. 12,51 δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾿ ἢ διαμερισμόν.

Λουκ. 12,52 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν οἴκῳ ἑνὶ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶ καὶ δύο ἐπὶ τρισί·

…………..

( σε ελεύθερη μετάφραση, αυτά που είπε ο “Χρηστός* Μεσσίας” )

: … Φωτιά ήλθα να βάλω πάνω στη γη, κι αυτό που θέλω ήδη άναψε …

… νομίζετε ότι ήλθα να δώσω ειρήνη στη γη; (πριτς) σας λέω όχι, διχόνοια θα βάλω …

… από τώρα και στο εξής … πέντε σε ένα σπίτι θα είναι διχασμένοι … τρεις εναντίον των δύο και οι δύο εναντίον των τριών …

*Χρηστός = ο χρήσιμος, αυτός που θεωρείται ικανός για επικεφαλής να φέρει σε πέρας ένα έργο !