Νικολάι Βενάρδος. Ο Ρώσσος ελληνικής καταγωγής εφευρέτης της συγκόλλησης και της κοπής μετάλλων με ηλεκτρικό τόξο.

TOP STORIES

Rus Embassy, Greece Με τη δύναμη του ταλέντου και της φιλοπονίας ο Ρώσσος επιστήμονας ελληνικής καταγωγής Νικολάι Βενάρδος είναι ένας από τους πρώτους στη λίστα των εφευρετών του κόσμου. Την παγκόσμια δόξα του έφερε η εφεύρεση της συγκόλλησης και της κοπής μετάλλων με ηλεκτρικό τόξο.

………………………………………………………………………………..