Την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου στη Ρωσσία γιορτάζεται η Πρωτοχρονιά των Γιακουτών «Υσυάχ».

News ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΛΦΕΙΟΣ : Η επιτομή του σεβασμού από το κράτος της Ρωσσίας, στα ήθη και έθιμα ενός από τους λαούς της !! Εκ διαμέτρου αντίθετη, η διαφορά αντιμετώπισης σε σύγκριση με την πραγματικότητα στην Ιερή μας Πατρίδα Ελλάς !!
.
Εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση το ανθελληνικό κράτος να βγάλει ποτέ επίσημη ανακοίνωση για παρόμοια δρώμενα !! Άλλωστε, είναι πολύ παλιά η συνταγή που εφαρμόζεται με δηώσεις, διώξεις και γενοκτονίες στο Έθνος των Ελλήνων …
……………………………..
Rus Embassy, Greece Την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου στη Ρωσσία γιορτάζεται η Πρωτοχρονιά των Γιακουτών «Υσυάχ». Είναι μια ευκαιρία για τους λαούς της Δημοκρατίας των Σαχά να βρεθούν μαζί με όλη την οικογένεια, να απολαύσουν το καλοκαίρι και να χορέψουν τον «Οσουοχάι».

……………………………………………………………………………………………