Εθνικό πένθος: Τελικά Εθνος είναι η δυστυχία του να είσαι Ελληνας.

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ

Και την ειωθυίαν αξίωσιν των ονομάτων ες τα έργα αντήλλαξαν τη δικαιώσει: Θουκυδίδης, απόδοση σε νεοελληνικά:

Άλλαξαν ακόμα και την καθιερωμένη σημασία των λέξεων, για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους.

Έθνος : σύνολο ανθρώπων που μοιράζονται κοινά γνωρίσματα όπως φυλή, γλώσσα, θρήσκευμα, κοινή ιστορία – πολιτισμό, γεωγραφική καταγωγήκαι έχουν εθνική συνείδηση. 

Η έννοια του έθνους προσδιορίζεται ήδη από τον Ηρόδοτο ως το σύνολο μιας ανθρώπινης ομάδας που χαρακτηρίζεται από το όμαιμον, το ομόθρησκον, το ομόγλωσσον και το ομότροπον. ΄Οταν δηλαδή μια ανθρώπινη ομάδα έχει κοινή καταγωγή και δεσμούς συγγένειας (το όμαιμον), κοινούς θεούς (το ομόθρησκον), την ίδια γλώσσα (το ομόγλωσσον) και τα ίδια ήθη και έθιμα (το ομότροπον), συγκροτεί ένα έθνος, είναι δηλαδή μία οντότητα με ίδιους τρόπους επικοινωνίας. Γενικότερα, από πολλούς επιστήμονες, κυρίως της Γερμανικής (!) Σχολής,  ως χαρακτηριστικά του έθνους προσδιορίζονται η κοινή καταγωγή και γλώσσα και οι κοινές παραδόσεις, πράγμα που ισχύει απολύτως για το ελληνικό Εθνος-και ορισμένους Ελληνες..

«το ελληνικό έθνος έχει το ίδιο αίμα καί κοινά ιερά των θεών και κοινές θυσίες και ήθη κοινά» 

ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΣΤΙΧΟΣ 144

1 πρὸς μὲν Ἀλέξανδρον ταῦτα ὑπεκρίναντο, πρὸς δὲ τοὺς ἀπὸ Σπάρτης ἀγγέλους τάδε. “τὸ μὲν δεῖσαι Λακεδαιμονίους μὴ ὁμολογήσωμεν τῷ βαρβάρῳ, κάρτα ἀνθρωπήιον ἦν· ἀτὰρ αἰσχρῶς γε οἴκατε ἐξεπιστάμενοι τὸ Ἀθηναίων φρόνημα ἀῤῥωδῆσαι, ὅτι οὔτε χρυσός ἐστι γῆς οὐδαμόθι τοσοῦτος οὔτε χώρη κάλλεϊ καὶ ἀρετῇ μέγα ὑπερφέρουσα, τὰ ἡμεῖς δεξάμενοι ἐθέλοιμεν ἂν μηδίσαντες καταδουλῶσαι τὴν Ἑλλάδα. 2 πολλά τε γὰρ καὶ μεγάλα ἐστι τὰ διακωλύοντα ταῦτα μὴ ποιέειν μηδ᾽ ἢν ἐθέλωμεν, πρῶτα μὲν καὶ μέγιστα τῶν θεῶν τὰ ἀγάλματα καὶ τὰ οἰκήματα ἐμπεπρησμένα τε καὶ συγκεχωσμένα, τοῖσι ἡμέας ἀναγκαίως ἔχει τιμωρέειν ἐς τὰ μέγιστα μᾶλλον ἤ περ ὁμολογέειν τῷ ταῦτα ἐργασαμένῳ, αὖτις δὲ τὸ Ἑλληνικὸν ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον καὶ θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε ὁμότροπα, τῶν προδότας γενέσθαι Ἀθηναίους οὐκ ἂν εὖ ἔχοι. 3 ἐπίστασθέ τε οὕτω, εἰ μὴ πρότερον ἐτυγχάνετε ἐπιστάμενοι, ἔστ᾽ ἂν καὶ εἷς περιῇ Ἀθηναίων, μηδαμὰ ὁμολογήσοντας ἡμέας Ξέρξῃ. ὑμέων μέντοι ἀγάμεθα τὴν προνοίην τὴν πρὸς ἡμέας ἐοῦσαν, ὅτι προείδετε ἡμέων οἰκοφθορημένων οὕτω ὥστε ἐπιθρέψαι ἐθέλειν ἡμέων τοὺς οἰκέτας. 4 καὶ ὑμῖν μὲν ἡ χάρις ἐκπεπλήρωται, ἡμεῖς μέντοι λιπαρήσομεν οὕτω ὅκως ἂν ἔχωμεν, οὐδὲν λυπέοντες ὑμέας. νῦν δέ, ὡς οὕτω ἐχόντων, στρατιὴν ὡς τάχιστα ἐκπέμπετε. 5 ὡς γὰρ ἡμεῖς εἰκάζομεν, οὐκ ἑκὰς χρόνου παρέσται ὁ βάρβαρος ἐσβαλὼν ἐς τὴν ἡμετέρην, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν τάχιστα πύθηται τὴν ἀγγελίην ὅτι οὐδὲν ποιήσομεν τῶν ἐκεῖνος ἡμέων προσεδέετο. πρὶν ὦν παρεῖναι ἐκεῖνον ἐς τὴν Ἀττικήν, ἡμέας καιρός ἐστι προβοηθῆσαι ἐς τὴν Βοιωτίην ”. οἳ μὲν ταῦτα ὑποκριναμένων Ἀθηναίων ἀπαλλάσσοντο ἐς Σπάρτην.

ΤΑΔΕ ΕΦΗ Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ EΘΝΟΣ, ΕΛΛΗΝΑΣ.

Σαφώς πενθούν όλοι όταν αδικοχάνονται ακόμη και αλλοδαποί όπως  στο ναυάγιο κοντά στην Πύλο,  η σωστή ονομασία θα έπρεπε να είναι στην πρόσφατη περίπτωση πανελλήνιο πένθος. Εθνικό πένθος ήταν η τραγωδία στα Τέμπη.

Κλείσε μέσα στην καρδιά σου την Ελλάδα και θα πάθεις έμφραγμα. Νίκος Δήμου – Η δυστυχία του να είσαι Έλλην.

Ο κούκος, ο μπούφος κι ο παρασιτισμός… (vid)

ΠΕΡΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ. ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΝΝΟΟΥΣΕ Ο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ;