Θεϊκό μάθημα γιά τον Ζελένσκι.

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

«Και θέλουσι (ο λαός του Θεού) σφυρηλατήσει τας μαχαίρας αυτών δια υνία και τας λόγχας αυτών δια δρέπανα, δεν θέλει σηκώσει μάχαιραν έθνος εναντίον έθνους ουδέ θέλουσι μάθει πλέον τον πόλεμονἨσαΐας, κεφάλαιο 2, 4.

από τους προφήτες της Εβραϊκής Βίβλου και του χριστιανικού Κανόνος

Δεν ήρθα για να καταργήσω την Τορά και τους Προφήτες , αλλά να τα συμπληρώσω/εκπληρώσω! (Ιησούς Χριστός, Μθ 5:17).