Παρωπίδα υψηλής τεχνολογίας (Φωτογραφίες)

Technology Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ

Παρωπίδα:

✦  καλύπτρα στα πλάγια των ματιών των ζεμένων ζώων, κλάπα
✦ (μτφ. φρ.) φορεί παρωπίδες, έχει στενότητα αντιλήψεως, τηρεί μονόπλευρη, δογματική στάση, δε θέλει να δει παραπέρα.