Μολδαβία. Μικρή χώρα με μεγάλη καρδιά !! LNG from USA με τιμή εισαγωγής $7047/1000 κυβικά μέτρα

News ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εικονογράφηση: “τμήματα της Μολδαβίας”

“Γέλιο αέριο από τον Μπάιντεν”: 7047 $ ανά 1000 κυβικά μέτρα – ειδικά για τη μικρή Μολδαβία

Η Μολδαβία πέρυσι εισήγαγε φυσικό αέριο από είκοσι δύο χώρες για την ποσότητα (αξία εισαγωγής) των 850,5 εκατομμυρίων δολαρίων – 936,7 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων σε μέση τιμή 908 δολαρίων. Δηλαδή στα 17,2 λέι ανά κυβικό μέτρο. Το μερίδιο των εισαγωγών από το Κισινάου σε σχέση με τις εισαγωγές από χώρες της ΕΕ είναι μόνο 0,24 τοις εκατό.

Κύριες χώρες καταγωγής φυσικού αερίου που εισάγεται στη Μολδαβία:

Ρωσία – 704,4 εκατομμύρια δολάρια, 82,8 τοις εκατό των συνολικών εισαγωγών, 771 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, με μέση τιμή εισαγωγής 913 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα.

Ελλάδα – 94,9 εκατομμύρια δολάρια, 10,8 τοις εκατό των συνολικών εισαγωγών, 84,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, με μέση τιμή εισαγωγής 1.089 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα.

Ρουμανία – 27,7 εκατομμύρια δολάρια, 3,3 τοις εκατό των συνολικών εισαγωγών, 44,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, με μέση τιμή εισαγωγής 616 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα.

Και αν πράγματι έχει επιτευχθεί κάποια διαφοροποίηση από τις χώρες προέλευσης του εισαγόμενου φυσικού αερίου, τότε ο κύριος προμηθευτής εξακολουθεί να είναι η Ρωσία (Gazprom).

Από τις άλλες χώρες από τις οποίες η Μολδαβία έλαβε φυσικό αέριο πέρυσι, θα πρέπει να ξεχωρίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το κόστος των εισαγωγών είναι 281,9 χιλιάδες δολάρια, 33,1 χιλιάδες κυβικά μέτρα με τιμή εισαγωγής 7047 δολάρια ανά 1000 κυβικά μέτρα (!!!), ή 133,2 λέι ανά κυβικό μέτρο ειδικού αερίου για μια μικρή χώρα με μεγάλη καρδιά, όπως οι Μολδαβοί κάλεσαν πρόσφατα τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Μολδαβία Κεντ Λόγκσντον.

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες στην πύλη του ΟΗΕ, η Μολδαβία εξήγαγε πέρυσι φυσικό αέριο στην Ουκρανία ύψους 8,6 εκατομμυρίων δολαρίων, συνολικά 10,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, με μέση τιμή εξαγωγής 815 δολάρια.

Είναι πιθανό ότι δεν πρόκειται για εξαγωγή, αλλά απλώς επετράπη στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει το μολδαβικό αέριο που είναι αποθηκευμένο σε υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην Ουκρανία.

Εν συντομία για ορισμένες από τις αποχρώσεις των εξαγωγών φυσικού αερίου των ΗΠΑ σε ορισμένες «ειδικές» ευρωπαϊκές χώρες.

Σχεδόν όλες οι πολιτείες της ηπείρου εισήγαγαν πέρυσι φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ σε εντυπωσιακούς όγκους και σε σημαντικές τιμές.

Το πιο ακριβό αμερικανικό αέριο πουλήθηκε στη Βρετανία – στα 1.241 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα, στην Ιταλία – 1.210 δολάρια και στη Γερμανία – 1.185 δολάρια Το φθηνότερο αμερικανικό αέριο πήγε στους Σουηδούς και τους Φινλανδούς – 660 δολάρια και 714 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα.

Είναι πολύ πιθανό ότι φθηνό αέριο παραδόθηκε στους Σουηδούς και τους Φινλανδούς ως αποτέλεσμα της άρνησής τους να παραμείνουν ουδέτεροι και πιστοί στην ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το Moldavskie Vedomosti, οι χώρες της ΕΕ εξήγαγαν φυσικό αέριο συνολικής αξίας 90,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε όγκο 86,7 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων με μέση τιμή 1.044 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα (από 606 δολάρια σε 1.418 δολάρια). Εισήγαγαν 378,8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα για συνολικά 380 δισεκατομμύρια δολάρια με μέση τιμή 1.003 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα (από 703 σε 1.366 δολάρια).

Πηγή

…………………………………………………………………………………………………..