Αληθεύει ότι το Γ.Ε.ΜΗ. δεν επιτρέπει τη δημοσίευση αποτελεσμάτων χρήσης συνεταιρισμού;

News ΕΛΛΑΔΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΛΦΕΙΟΣ : Υπέπεσε στην αντίληψη μας το παρακάτω κείμενο !! Μας κίνησε το ενδιαφέρον και το αναδημοσιεύουμε !! Τα συμπεράσματα δικά σας !!
( Στο τέλος δείτε την εξήγηση της λέξης “ΝΟΣΦΙΣΗ” )
…………………
ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ και ΚΑΤΑ ΝΟΣΦΙΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ,
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΩΘΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝ Τ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
.
Η Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ προσπαθώντας να δημιουργήσει καθυστέρηση εδώ και 40 ημέρες, εκτελεί καταχρηστικά και κατά νόσφιση εξουσίας τις εξής έκνομες πράξεις και ενέργειες, ήτοι:
.
α) διήθηση και περιορισμό επί των όσων διαλαμβάνονται στα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης Συνεταιρισμού,
.
β) περιορισμό των δικαιωμάτων δημοσιεύσεως των πλήρως νομίμων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης του 2022 και του Ισολογισμού, πράξη που βάλλει κατά της διαφάνειας, της ισότητας, της αμεροληψίας και αντίκειται σε πληθώρα εθνικών και διεθνών νόμων και διατάξεων,
.
γ) δημιουργία εμποδίων στο να δημοσιευθούν και να εισέλθουν με ασφάλεια τα κεφάλαιά μας στη Χώρα, κεφάλαια που ανήκουν και βρίσκονται ήδη κατατεθειμένα σε λογαριασμό του Συνεταιρισμού στο εξωτερικό, δημιουργώντας τεραστίων διαστάσεων ζημίες κατά τη διαδικασία.
.
Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη ενημερωθεί από τις 23/ 12/ 2022 και ο χρόνος των ενστάσεων έχει παρέλθει προ πολλού.
.
Τα κεφάλαια αυτά έχουν ήδη εγγραφεί στο Μητρώο του Συνεταιρισμού, το οποίο τηρείται στην ΑΑΔΕ.
.
Τα κεφάλαια αυτά αφορούν εσωτερική ιδιωτική υπόθεση μεταξύ Συνεταιρισμών, το Δημόσιο δεν έχει καμία θέση σε αυτά, αποτελούν νόμιμη εισφορά υπέρ το άρτιο μέλους του Συνεταιρισμού από το εξωτερικό και ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΘ’ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ έχει δικαίωμα είτε να παρέμβει, είτε να εμποδίσει είτε να αρνηθεί στο να εισέλθουν με ασφάλεια στην οποιαδήποτε Χώρα αποφασίσει ο Συνεταιρισμός!
.
Το Γ.Ε.ΜΗ. προσπαθώντας ν’ αποφύγει τη δημοσίευση για δικούς του λόγους. κατευθύνει στο να δημοσιευθούν τ’ αποτελέσματα σε εμπορική Εφημερίδα και όχι στο Γ.Ε.ΜΗ. επικαλούμενο παρελθούσες νομοθεσίες που δεν είναι πλέον σε ισχύ, πράξη που έχει ήδη καταργηθεί από σειρά νόμων και κανονισμών και που ειδικά επικυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 62784/2017 ΥΠΑΝ διευκρινιστικής εγκυκλίου προς όλα τα Γ.Ε.ΜΗ. εκ του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Ν. 4919 (ΦΕΚ Α’ 71/07-04-2022)/ Άρθρο 35 και 16.
.
Για το σκοπό αυτό έχει κατατεθεί και εξωδίκως νέο αίτημα με ημερομηνία 22/ 02/ 2023 (αρ. 7873 Β’).
.
Ακολουθεί καταγγελία σε Δικαστήριο του Εξωτερικού. Για ακόμα μια φορά η Ελλάδα θα βρεθεί κατηγορούμενη για ενέργειες και παραλήψεις δημοσίων λειτουργών..
.

……………………………

Νόσφισμα

νόσφισμα, νόσφιση ή νόσμισμα; διαφορετικές μορφές της ίδιας λέξης, που όλες πηγάζουν από τον ρηματικό τύπο νοσφίζω. Αρχικά νόμιζα ότι πρόκειται για μια έννοια που συγγενεύει με το νομίζω, σοφίζομαι (εξού και σόφισμα).

Όμως πρόκειται για κάτι πιο βαρύ, όσον αφορά τουλάχιστον το ηθικό μέρος της ερμηνείας. Κοινώς, η κλοπή με την μορφή της ιδιοποίησης, της κατάχρησης, της παράνομης κατοχής.

Νόσφιση

  •  σφετερισμός, ιδιοποίηση, κατάχρηση, κλοπή.
Νοσφίζομαι
  •  Γίνομαι παράνομα κάτοχος ξένου πράγματος ή αντικειμένου, το κατακτώ και το κρατώ με δόλιο τρόπο.

παράδειγμα: νοσφίζομαι έδαφος ή περιουσία. ΣΥΝ, ιδιοποιούμαι, σφετερίζομαι, οικειοποιούμαι,

Επίσης συναντάμε την λέξη στην φράση «νόσφιση εξουσίας» που σημαίνει τις βαρύτατες περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων αρμοδιότητας εκ μέρους των οργάνων τής εκτελεστικής εξουσίας και γενικότερα της πολιτείας εις βάρος πολιτών.
ΕΤΥΜ αρχ. νοσφίζω, αρχική σημασία «απομακρύνω-αποστερώ» < επίρρημα νόσφι «μακριά από, παράμερα, κρυφά» αβέβαιης ετυμολογίας. Το επίθημα -φι ίσως είναι υπόλειμμα οργανικής πτώσεως, αλλά δεν έχει προσδιοριστεί σαφώς το θέμα της λέξης.

………………………………………………………………………………………………………….