“Αετός τοξευθείς” … Αισώπου μύθος

ΕΛΛΑΔΑ

Αετός τοξευθείς

[ Ὑπεράνωθεν πέτρας ἀετὸς ἐκαθέζετο λαγωοὺς θηρεῦσαι ζητῶν. Τοῦτον δέ τις ἔβαλε τοξεύσας, καὶ τὸ μὲν βέλος ἔσω εἰσῆλθεν· ἡ δὲ γλυφὶς σὺν τοῖς πτεροῖς πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν εἱστήκει. Ὁ δὲ ἰδὼν ἔφη· «Καὶ τοῦτό μοι ἑτέρα λύπη, τὸ τοῖς ἐμοῖς πτεροῖς ἀποθνῄσκειν.»

Ὅτι τὸ κέντρον τῆς λύπης δεινότερόν ἐστιν, ὅταν τις ἐκ τῶν οἰκείων κινδυνεύσῃ. ]

Αίσωπος. Όλοι παραδέχονται πως ήταν ένας ιδιαιτέρως οξυδερκής άνθρωπος με οξυμένη κοινωνική ματιά, γι’ αυτό και οι μύθοι του δεν είναι παρά διδακτικές αλληγορίες για τη ζωή την ίδια και τον ανθρώπινο παράγοντα.

……..

[ Πάνω από μία πέτρα καθόταν ένας αετός αναζητώντας να κυνηγήσει λαγούς. Ένας κυνηγός του έριξε ένα βέλος, η μύτη του οποίου διαπέρασε τον αετό, η δε γλυφίδα μαζί με τα φτερά στάθηκε μπροστά στα μάτια του. Βλέποντας αυτό ο αετός είπε: «Η μεγαλύτερη λύπη για μένα είναι το ότι πεθαίνω από τα ίδια μου τα φτερά».

(Ο λόγος δηλώνει) ότι ο πόνος της λύπης είναι δυνατότερος, όταν κάποιος κινδυνεύσει από τους οικείους του. ]

Κατ’ επέκτασιν του λόγου, στη θέση του “κάποιου” , οι Έλληνες που αποτελούν το Δημόσιο και στη θέση των “οικείων” , οι υπάλληλοι του Δημοσίου, δηλαδή των Ελλήνων. Ως γνωστόν, κάθε πρόσληψη δημοσίου υπαλλήλου εγγράφεται σε ΦΕΚ που εκδίδεται.

Άρα, δημόσιοι υπάλληλοι είναι και οι βουλευτές, όπως και οι δικαστές. Κι αυτοί υποτίθεται ότι προέρχονται από ελληνικές οικογένειες, έχουν μάνα, πατέρα, αδέλφια … , αλλά τοξεύουν, αυτοί οι υπάλληλοι, τους Έλληνες …

Όλα τα κοράκια μαζί στα funds !! Ο γιος του Αρεοπαγίτη Ντογιάκου, τα παιδιά του Σιούφα, ο Πάτσης, κόμματα της Βουλής, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, επιμελητές !!

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1086/4-7-1980 ΦΕΚ Α’ 256

Β’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ BRETTON WOODS / Δ.Ν.Τ. /

ΑΡΘΡΟ ΧΧΧ / ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

4) συνήθων ( απεριορίστων ) , ( μηνιαίων; ) εμβασμάτων ( από το ΔΝΤ ) για δαπάνες διαβίωσης των οικογενειών !!

Δήλον ότι, και με την ευχέρεια των απεριόριστων δαπανών καλής διαβίωσης των οικογενειών, δια νόμων που ψηφίζουν οι υπάλληλοι βουλευτές, έχουν κρίνει κατά καιρούς ότι, η καλή διαβίωση καθενός εξ αυτών αποτιμάται στο ποσό περίπου των 5.000 ευρώ/μήνα, το αυτό και για τους δικαστές.

Ενώ οι υπάλληλοι βουλευτές, επίσης κατά καιρούς έχουν κρίνει και ψηφίσει ότι, για την “καλή” διαβίωση των Ελλήνων από τους οποίους μισθοδοτούνται, αρκούν μερικά ψίχουλα των 350, 500, 750, 1.000 και σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως 1.500 ευρώ/μήνα …

Δηλαδή, οι υπάλληλοι (βουλευτές, υπουργοί) κρίνουν, ψηφίζουν και αποφασίζουν εις βάρος των εργοδοτών τους Ελλήνων ( Δημόσιο ) . Παγκόσμια πρωτοτυπία, να διαφεντεύουν οι υπάλληλοι τις ζωές των αφεντικών τους !!

Εννοείται ότι, τα χρήματα που απορροφούνται από το ΔΝΤ, είναι πλούτος – περιουσία των Ελλήνων !!

……………………………………………………………………………………………………….