Proposal: UN headquarters to come to Ancient Olympia. Πρόταση: η έδρα του ΟΗΕ να έρθει στην Αρχαία Ολυμπία.

ΑΡΘΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δύο μέλη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ σκοτώθηκαν | ΣΚΑΪ

ΑΛΦΕΙΟΣ : Κάτω τα όπλα, κάτω οι έχθρες, κάτω οι πόλεμοι !! Πάνω η ΦΙΛΙΑ των λαών, πάνω η ΟΜΟΝΟΙΑ των Ανθρώπων, πάνω η ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ στον μοναδικό μας πλανήτη ΔΗΜΗΤΡΑ που μας φιλοξενεί εμάς τους Ανθρώπους !!

Τα τρισεκατομμύρια που ξοδεύονται σε όπλα, να κατευθυνθούν σε ειρηνικά έργα για την ΕΥΗΜΕΡΙΑ όλων των Ανθρώπων !! Όλοι ερχόμαστε να ζήσουμε το πολύ μέχρι εκατό χρόνια και δεν αξίζει σε κανέναν Άνθρωπο να σπαταλάει τη ζωή του σε έχθρες, διαμάχες και πολέμους, για τα συμφέροντα κάποιων ελάχιστων υπανθρώπων, εχθρών του Ανθρώπου …

Το τελευταίο διάστημα, έχουν αρχίσει συζητήσεις για μεταφορά της έδρας του ΟΗΕ, μακριά από τις ΗΠΑ που παραβιάζουν ολοένα και περισσότερο τις υποχρεώσεις τους βάσει της συμφωνίας με τον ΟΗΕ, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση το δικαίωμά τους να διατηρήσουν το καθεστώς της χώρας υποδοχής της έδρας του οργανισμού !!

Με αφορμή τις σκέψεις και συζητήσεις, σεβόμενοι τον Δελφικό χρησμό που έδωσε ο Πύθιος Απόλλων, το πως δηλαδή, θα σταματήσουν οι Έλληνες τις εμφύλιες διαμάχες, τιμώντας τον και ελπίζοντας στην ΕΙΡΗΝΗ στον πλανήτη μας, προτείνουμε και καλούμε ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους του πλανήτη ΔΗΜΗΤΡΑ, να ενστερνιστούν την ΙΔΕΑ της ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ εδώ στον φιλόξενο τόπο της ΙΕΡΑΣ ΑΛΤΕΩΣ από όπου ξεκίνησαν τα ΙΔΕΩΔΗ του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ !!

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

1. Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει και κηρύττει πανηγυρικά ως έδρα του, την Αρχαία Ολυμπία με όλη την ευρύτερη περιοχή του νομού Ηλείας της Ελλάδος. Η περιοχή θα θεωρείται πλέον ως ουδέτερο έδαφος, ανεξάρτητο, που θα διοικείται από τον ίδιο τον ΟΗΕ. Η Κυριαρχία θα παραμείνει ελληνική εσαεί, με παραχωρούμενη την χρήση. (Θεωρούμε ότι καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να αρνηθεί, διότι θα διαπράξει ΥΒΡΙΝ κατά του Ανθρωπίνου Γένους)

2. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως εκτελεστικό όργανο, εξασφαλίζει την έδρα εν είδει ενός “παγκόσμιου κοινού ειρηνικού κράτους” , με κατ’ επέκταση εξασφάλιση του απαραβίαστου όλης της ελληνικής επικράτειας.

3. Κάθε έθνος, με δικά του έξοδα, ανεγείρει τα κτίρια φιλοξενίας των ανθρώπων του, και εφόσον το επιθυμεί, με την ιδιαίτερη εθνική του αρχιτεκτονική.

4. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής της έδρας του.

……………….

Στο παγκόσμιο Ολυμπιακό Ιδεώδες, προτρέπουμε τα Έθνη να το αποφασίσουν !!! Καλώς να ορίσετε με ΕΙΡΗΝΗ και ΟΜΟΝΟΙΑ Άνθρωποι του πλανήτη μας ΔΗΜΗΤΡΑ !!!

“είμαι ο Κόροιβος … εσύ ποιός είσαι;;” … https://alfeiospotamos.gr/2021/05/15

[ … χρόνῳ δὲ ὕστερον Ἴφιτος, γένος μὲν ὢν ἀπὸ Ὀξύλου, ἡλικίαν δὲ κατὰ Λυκοῦργον τὸν γράψαντα Λακεδαιμονίοις τοὺς νόμους, τὸν ἀγῶνα διέθηκεν ἐν Ὀλυμπίᾳ πανήγυρίν τε Ὀλυμπικὴν αὖθις ἐξ ἀρχῆς καὶ ἐκεχειρίαν κατεστήσατο, ἐκλιπόντα ἐπὶ χρόνον ὁπόσος δὴ οὗτος ἦν: αἰτίαν δὲ δι” ἥντινα ἐξέλιπε τὰ Ὀλύμπια, ἐν τοῖς ἔχουσιν ἐς Ὀλυμπίαν τοῦ λόγου δηλώσω. [6] τῷ δὲ Ἰφίτῳ, φθειρομένης τότε δὴ μάλιστα τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ ἐμφυλίων στάσεων καὶ ὑπὸ νόσου λοιμώδους, ἐπῆλθεν αἰτῆσαι τὸν ἐν Δελφοῖς θεὸν λύσιν τῶν κακῶν: καί οἱ προσταχθῆναί φασιν ὑπὸ τῆς Πυθίας ὡς αὐτόν τε Ἴφιτον δέοι καὶ Ἠλείους τὸν Ὀλυμπικὸν ἀγῶνα ἀνανεώσασθαι. ἔπεισε δὲ Ἠλείους Ἴφιτος καὶ Ἡρακλεῖ θύειν, τὸ πρὸ τούτου πολέμιόν σφισιν Ἡρακλέα εἶναι νομίζοντας. τὸν δὲ Ἴφιτον τὸ ἐπίγραμμα τὸ ἐν Ὀλυμπίᾳ φησὶν Αἴμονος παῖδα εἶναι, Ἑλλήνων δὲ οἱ πολλοὶ Πραξωνίδου καὶ οὐχ Αἴμονος εἶναί φασι: τὰ δὲ Ἠλείων γράμματα ἀρχαῖα ἐς πατέρα ὁμώνυμον ἀνῆγε τὸν Ἴφιτον.Παυσανία Ηλιακά Α΄ … ]

image004

………………………………………………………………………………………………………..