Αρχή πάντων η γαστέρα !! Κρεμμυδοπόλεμος στις χώρες της κεντρικής Ασίας !!

News ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αλίμονο στα κρεμμύδια !! Το Τατζικιστάν, μετά το Καζακστάν, απαγόρευσε την εξαγωγή κρεμμυδιών !!
Για να φτάσουν στο σημείο να δώσουν εντολή ολόκληροι πρόεδροι κρατών, να απαγορευθούν οι εξαγωγές κρεμμυδιών, δείχνει ότι οι κεντροασιάτες είναι δεινοί κρεμμυδοφάγοι !!
Εδώ μιλάμε για κρεμμυδοπόλεμο Καζακστάν και Τατζικιστάν (κατ’ αρχήν) !! Στη μάχη απαγόρευσης εξαγωγών συμπαρασύρονται μαζί με τα κρεμμύδια, οι πατάτες και τα καρότα !!

«Ο Πρόεδρος της χώρας (Τατζικιστάν) έδωσε εντολή στις αρχές να απαγορεύσουν αυστηρά την εξαγωγή αυτών των προϊόντων μέχρι να σταθεροποιηθεί η αγορά». – είπε ο υπουργός Γεωργίας της χώρας Κουρμπόν Χακιμζόντα
.
Στο πλαίσιο της έλλειψης κρεμμυδιών και της αύξησης του κόστους τους σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας, το Τατζικιστάν χρειάζεται να διαθέσει σωστά τα διαθέσιμα αποθέματα αυτού του λαχανικού, αναμένοντας

τη νέα παραγωγή κρεμμυδιού να βγει στην αγορά της χώρας το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου.
.
Με πληροφορίες από την ΕΑdaily
……………………………………………………….
Σχετικώς … σχετικό το … Αρχή πάντων η γαστέρα

…………………………………………………………………………………………………….