Εκλογικός πυρετός με απαγόρευση καταδικασμένων να συμμετάσχουν ως βουλευτές ή αρχηγοί κομμάτων !!

News ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΛΦΕΙΟΣ : Ξεκίνησε στην Ελλάδα ο εκλογικός αναβρασμός, με την κυβέρνηση της ΝΔ να χτυπάει το καμπανάκι της τελευταίας στροφής πριν τη λήξη της επάρατης τετραετίας, που περιείχε “πανδημίες” , λοκ ντάουν, “διεξαγωγή πολέμου του Μωϋσή Μητσοτάκη κατά της Ρωσσίας” , “εξαγωγή” οπλικών συστημάτων της Ελλάδος στην Ουκρανία, τουρκικές ερντογανικές κορόνες, κλπ, κλπ… !!

Ο προεκλογικός “πυρετός” αρχίζει να ανεβαίνει και τα κομματιάσματα του ελληνικού λαού ετοιμάζονται, με ξεκαθάρισμα ποιοί συμμετάσχουν και ποιοί όχι ! Έτσι, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για την απαγόρευση καθόδου στις εκλογές εγκληματικών οργανώσεων ή κομμάτων που έχουν ως επικεφαλής καταδικασμένο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Από κοντά κι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει τροπολογία για την απαγόρευση των κομμάτων των νεοναζί από τη Βουλή.

Έλα όμως, που από τον Μάϊο του 2021, τους έχει προλάβει όλους ο Βορίδης (ναι, αυτός που χθες ήταν παρών στην κηδεία του τέως, νοσταλγός της επάρατης μοναρχίας, που ήταν παλαιά στους παλουκοφόρους της νεολαίας της ΕΡΕ, που ήταν μετά στην ΕΠΕΝ του Παπαδόπουλου, αρχηγού της Χούντας και “αντιβασιλέα”, που ήταν μετά με τον Καρατζαφέρη, και τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία… ) , με μια τροπολογία που κατέθεσε τότε και σήμερα ισχύει αφού ψηφίστηκε !!

Τι λέει η τροπολογία Βορίδη :

Συγκεκριμένα, επειδή δεν δύναται βάσει Συντάγματος να απαγορευτεί σε οποιονδήποτε δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα να θέσει υποψηφιότητα ως απλός βουλευτές, η κυβέρνηση νομοθετεί ότι πλέον οι καταδικασθέντες (όχι απαραίτητα αμετάκλητα) δεν θα μπορούν να κατέχουν επιτελική θέση

Με άλλα λόγια, δεν μπορούν να κατέχουν θέση προέδρου, γενικού γραμματέα, μέλους διοικούσας επιτροπής ή νόμιμου εκπροσώπου σε κάποιο κόμμα. «Θεσπίζεται ασυμβίβαστο οριστικά καταδικασθέντος για τα παραπάνω ίδια αδικήματα (του άρθρου 2) με την κατοχή επιτελικής θέσης (πρόεδρος, γενικός γραμματέας, μέλη διοικούσας επιτροπής, νόμιμος εκπρόσωπος) σε πολιτικό κόμμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Άρθρο 1 Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν:

  • όσοι βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1 – 6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα (προσβολές κατά τους πολιτεύματος, προδοσία της χώρας, νόθευση της εκλογικής διαδικασίας, βία κατά των εκλογέων κτλ)
  • ή σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης
  • ή σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα.

Η αποστέρηση ισχύει για το χρονικό διάστημα της επιβληθείσας ποινής και υπολογίζεται από την αμέσως επόμενη ημέρα που η δικαστική απόφαση καθίσταται αμετάκλητη.

Οι εισαγγελικές αρχές ενημερώνουν τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να διαγράψει τα συγκεκριμένα πρόσωπα από τους εκλογικούς καταλόγους.

Άρθρο 2 Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμού ενός ή περισσοτέρων πολιτικών κομμάτων έχουν όσα πολιτικά κόμματα:

  1. ιδρύθηκαν νόμιμα και
  2. ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής και ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν έχουν καταδικασθεί οριστικά:

σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1 – 6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα (προσβολές κατά τους πολιτεύματος, προδοσία της χώρας, νόθευση της εκλογικής διαδικασίας, βία κατά των εκλογέων κτλ)

ή σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης

ή σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα

Η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών μάλιστα θα ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής και ο ακριβής χρόνος αποστέρησης θα υπολογίζεται από την επόμενη κιόλας ημέρα της οριστικής καταδικαστικής απόφασης.

Άρθρο 3 Θεσπίζεται ασυμβίβαστο οριστικά καταδικασθέντος για τα παραπάνω ίδια αδικήματα (του άρθρου 2) με την κατοχή επιτελικής θέσης (πρόεδρος, γενικός γραμματέας, μέλη διοικούσας επιτροπής, νόμιμος εκπρόσωπος) σε πολιτικό κόμμα.

Άρθρο 4 Απαγορεύεται οποιαδήποτε ιδιωτική χρηματοδότηση (πλην των τακτικών εισφορών μελών) κόμματος ή συνδυασμών κομμάτων που έχουν σε επιτελική θέση οριστικά καταδικασθέντες (για τα παραπάνω αδικήματα).

Άρθρο 5 Αποκλείονται προεκλογικά αυτά τα κόμματα από οποιαδήποτε ραδιοτηλεοπτική και υπαίθρια προβολή.

Τι λέει η τωρινή νομοθετική ρύθμιση :

Η παράγραφος 1 του άρθρου 32 του πδ 26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4648/2019, τροποποιείται ως ακολούθως:

«Στις βουλευτικές εκλογές λαμβάνουν μέρος είτε συνδυασμοί υποψηφίων ενός μόνο κόμματος είτε συνδυασμοί συνασπισμού περισσότερων του ενός συνεργαζόμενων κομμάτων είτε συνασπισμοί ανεξάρτητων υποψηφίων είτε μεμονωμένοι υποψήφιοι. Για την κατάρτιση συνδυασμού θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το κόμμα να έχει ιδρυθεί νόμιμα.

β) Ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής και ο νόμιμος εκπρόσωπος του κόμματος να μην έχει καταδικασθεί: βα) σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή ββ) σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ή βγ) σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα.

γ) Η οργάνωση και η δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Για την αξιολόγηση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής λαμβάνεται, ιδίως, υπ’ όψιν τυχόν καταδίκη μελών του κόμματος ή της πραγματικής ηγεσίας του στα αδικήματα του προηγούμενου εδαφίου.

Στην περίπτωση συνασπισμού κόμματος οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν για καθένα από τα κόμματα που απαρτίζουν τον συνασπισμό.

Μετά το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του πδ 26/2012, προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:

«Στην περίπτωση κατά την οποία το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου κρίνει ότι συντρέχει η περίπτωση (γ) της παράγραφος 1 του άρθρου 32 για τον αποκλεισμό από τις εκλογές κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, το ζήτημα παραπέμπεται αμελλητί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου που αποφαίνεται εντός δύο (2) ημερών από την παραπομπή».

…………………………………………………………………………………………………