Το βασανιστήριο των “εισπρακτικών εταιρειών”. Ο νόμος, οι απαγορεύσεις και οι ώρες κοινής ησυχίας !!

ΑΡΘΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΛΦΕΙΟΣ : Χιλιάδες, για να μην πούμε εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες, έχουν δεχθεί κατά καιρούς ενόχληση μέσω τηλεφώνου, από “εισπρακτικές εταιρείες”, προκαλώντας τους διατάραξη της ησυχίας τους, ίσως ψυχολογική βία, ίσως ακόμα και προσβλητικές συμπεριφορές !! Το χειρότερο βασανιστήριο είναι τα ξαφνικά χτυπήματα της συσκευής τηλεφώνου κατά τις μεσημεριανές ώρες κοινής ησυχίας, μάλιστα εν ώρα ύπνου !!!

Τα τελευταία χρόνια και ιδίως την τελευταία πενταετία, το φαινόμενο των λεγόμενων «εισπρακτικών εταιρειών» και της λειτουργίας τους, τείνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, κυρίως λόγω της διόγκωσης των οφειλών των πολιτών αλλά και της, πολλές φορές, παράτυπης και μη νόμιμης συμπεριφοράς των μελών/υπαλλήλων των εταιρειών αυτών, κατά την επικοινωνία τους με τους καταναλωτές, γράφει το αναλυτικό άρθρο του evros24.gr

Τι είναι οι εισπρακτικές εταιρείες;

Σύμφωνα με τον νόμο (3758/2009) Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις είναι οι εταιρείες που έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι δανειστών… {κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό που συναλλάσσεται στην αγορά και παρέχει στους πελάτες του πίστωση οποιασδήποτε μορφής, όπως πιστωτικά ιδρύματα, ανώνυμες εταιρείες παροχής πιστώσεων, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες κοινής ωφελείας, εταιρείες παροχής σταθερών και κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εταιρείες πώλησης καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών.}

 ➡  Περιληπτικά, σημειώνουμε (διαβάστε τον νόμο πιο κάτω) , τι μεταξύ άλλων απαγορεύεται στις εισπρακτικές εταιρείες:

• Απαγορεύεται η είσπραξη χρημάτων ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους servicers (των οποίων η αποκλειστική ασχολία είναι μόνον η ενημέρωση περί των οφειλών ενός δανειολήπτη).
• Απαγορεύεται η άσκηση ψυχολογικής βίας προς τον οφειλέτη καθώς και η χρήση προσβλητικών φράσεων προς αυτόν.
• Απαγορεύεται η παραπλανητική επίδειξη δήθεν δικαστικών εγγράφων προς τον δανειολήπτη.
• Απαγορεύεται στις Εταιρείες να ενεργούν πράξεις, οι οποίες ασκούνται αποκλειστικά από δικηγόρους ή δικαστικούς επιμελητές, όπως έρευνα στα υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία, παράσταση σε δημόσιες αρχές, κοινοποίηση δικαστικών ή εξώδικων πράξεων, κίνηση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ή με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954, ΦΕΚ 235 Α’) και του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (ν. 2318/1995, ΦΕΚ 126 Α’), όπως εκάστοτε ισχύουν.
• Απαγορεύεται στις Εταιρείες να αναθέτουν τη δικαστική διεκδίκηση των οφειλών σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές της δικής τους επιλογής, έργο που ανήκει αποκλειστικά στους δανειστές.
• Απαγορεύεται στις Εταιρείες η πρόσβαση σε αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς, όπως στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», ή σε άλλα αρχεία για τη διακρίβωση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη.
.

 ➡  Ο Νόμος 3758/2009 λέει ότι η επικοινωνία πρέπει να γίνεται 1 φορά ανά δύο ημέρες ή πιο αραιά και κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 9:00 – 20:00. Όμως, σε αυτό το χρονικό διάστημα περιλαμβάνονται και οι ώρες κοινής ησυχίας !! Ας δούμε τι απαγορεύεται στο χρονικό διάστημα της μεσημεριανής κοινής ησυχίας:

[ Ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας – Απαγορεύσεις

Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται

α. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15.30 έως 17.30 (μεσημβρινή) και από 22.00 έως 07.30 (νυχτερινή)

β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως 07.30

Ως χειμερινή περίοδος 2022-2023 λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου 2022 έως την 31 Μαρτίου 2023.  Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.

Κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας απαγορεύονται:

α. Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο

β. Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόραση σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικία ή άλλους ιδιωτικούς χώρους]

(σ.σ. Άρα στις δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο, μπορεί κάλλιστα να εννοηθεί και η τηλεφωνική εργασία των εταιρειών, διότι και η συσκευή τηλεφώνου δημιουργεί θόρυβο με τα ηχητικά χτυπήματα της. Εν ώρα ύπνου μάλιστα, τα ξαφνικά ηχητικά χτυπήματα της συσκευής τηλεφώνου, εκτός από τη διατάραξη, δύνανται να προκαλέσουν και προβλήματα υγείας. Σίγουρα όμως, προκαλείται ψυχολογική βία)

……………………………………………………………………………………………………