Εφορία: Από το συνολικό χρέος των 113,2 δισεκ., τα 90 τα χρωστάει το 0,2% των οφειλετών

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα 113,2 δισ. ευρώ που είναι τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη – παλαιά και νέα – τα 90,1 δισ. ευρώ τα οφείλουν μόλις 8.896 φορολογούμενοι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ertnews.gr , από τα στοιχεία της έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), προκύπτει ότι οι έχοντες οφειλές έως 50 ευρώ (αποτελούν την τρίτη πολυπληθέστερη κατηγορία φορολογουμένων με ανοιχτούς λογαριασμούς έναντι της εφορίας), περιορίστηκαν κατά 169.470 ΑΦΜ και ανήλθαν σε 727.407 από 896.877, στο τέλος του περασμένου Οκτωβρίου.

Από τα 113,2 δισ. ευρώ που είναι τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη – παλαιά και νέα – τα 90,1 δισ. ευρώ τα οφείλουν μόλις 8.896 φορολογούμενοι (το 0,2% του συνόλου των οφειλετών) και από αυτούς, μόλις 32 οφειλέτες χρωστούν 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ένας οφείλει 800 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η μείωση του αριθμού των «μικρών» οφειλετών οδηγεί σε συρρίκνωση του συνολικού αριθμού των οφειλετών της εφορίας κατά 116.383 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) και διαμορφώθηκε σε 4.176.249.

Πιο αναλυτικά, το ρεπορτάζ αποτυπώνει στοιχεία της έκθεσης του ΓΠΚΒ, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

 • Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 3,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2022 προέρχεται από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία κατά 2,3 δισ. ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε αύξηση κατά 274 πρόσωπα. Στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής συγκεντρώνεται το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών.
 • Τα νομικά πρόσωπα είναι αυτά που κυρίως «ευθύνονται» για την αύξηση του υπολοίπου των ληξιπρόθεσμων χρεών, στην κατηγορία οφειλών άνω του 1 εκατ. ευρώ.
  Οι οφειλές που προέρχονται από αυτά αυξήθηκαν κατά 2 δισ. ευρώ, ενώ το ύψος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία οφειλής άγγιξε στο τέλος του Οκτωβρίου του 2022 τα 65,8 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.430, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 185 νομικά πρόσωπα.
 • Στην κατηγορία οφειλής μέχρι 50 ευρώ ο αριθμός των οφειλετών μειώθηκε κατά 169.470 πρόσωπα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021.
  Αντιθέτως, αύξηση του αριθμού των οφειλετών διαπιστώνεται σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλής, με τη μεγαλύτερη – κατά 25.304 πρόσωπα – να καταγράφεται στο εύρος οφειλής από 50 έως 500 ευρώ, στο οποίο ανήκει το 38,5% του συνόλου των οφειλετών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.607.182 πρόσωπα.
 • Μόνο το 51,6% του ληξιπρόθεσμου χρέους, που αντιστοιχεί σε 44,8 δισ. ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κτλ). Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης.
 • Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Οκτωβρίου διαμορφώθηκε στα 113,2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,3 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021. Η αύξηση αυτή υπολογίζεται από τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 8,1 δισ. ευρώ μείον τις εισπράξεις και διαγραφές 7 δισ. ευρώ, συν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 1/11/2021 που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα, ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
 • Ποσοστό 23,2% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που αντιστοιχεί σε 26,3 δισ. ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης.
  Κατά συνέπεια το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το συνολικό υπόλοιπο μετά την αφαίρεση του ανεπίδεκτου είσπραξης υπολοίπου ανέρχεται την 1/11/2022 στα 86,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

………………………………………..

σ.σ. Είναι γεγονός ότι, μεγάλο μέρος των χρεών οφείλεται στην επιβολή τόκου περίπου 10% ανά έτος που προσαυξάνει τις πραγματικές οφειλές !! Από τα λίγα που γνωρίζουμε, τόκο επιβάλουν τα ιδιωτικά καταστήματα των τραπεζών και οι τοκογλύφοι, που δανείζουν χρήματα και τα εκμεταλλεύονται για να κερδίζουν από τον τόκο !!

Η Εφορία είναι ένα όργανο του Δημοσίου και είναι αδιανόητο να λειτουργεί με ιδιωτικά κερδοσκοπικά κριτήρια !!

Το Δημόσιο, ως έννοια, είναι ο οργανισμός των Πολιτών που διαχειρίζεται την κοινή τους περιουσία (κινητή και ακίνητη, υλική και άϋλη) . Ουσιαστικά και κατ’ επέκταση, το Δημόσιο είναι μια οικογένεια, που αποτελείται από το σύνολο των οικογενειών ή των “νοικοκυριών” !!

Όπως σε κάθε οικογένεια ή “νοικοκυριό” , υπάρχει ο “αρχηγός” της οικογένειας ή “νοικοκύρης” που διαχειρίζεται την οικογενειακή περιουσία, έτσι και στη μεγάλη οικογένεια του Δημοσίου (Δήμος είναι το σύνολο των πολιτών) , υπάρχει η διοίκηση που διορίζεται από τους κοινούς ιδιοκτήτες (κοινοκτημοσύνη) , για τη διαχείριση της κοινής τους περιουσίας !! Το Κράτος είναι η δύναμη του συνόλου των πολιτών εξ ου και το “Κρατείν τω Δήμω” !!

Είναι αδιανόητο, λοιπόν, να λειτουργεί η Εφορία, ως ορισμένο διαχειριστικό όργανο της κοινής περιουσίας των πολιτών, με ιδιωτικά κριτήρια, κερδοσκοπώντας με τόκο, εις βάρος του συνόλου των κυρίαρχων συνιδιοκτητών της δικής τους περιουσίας !!

Φανταστείτε τον “αρχηγό” μιας οικογένειας ή τον “νοικοκύρη” , να απομυζά τόκο από τα μέλη της οικογένειάς του, την σύζυγο και τα παιδιά του !!

…………………………………………………………………………………………………………..