Ευτυχισμένο το νέο χειμερινό ηλιοστάσιο

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΤΡΙΕΣΠΕΡΟΝ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥΓΕΝΝΑ