Εποχή του ευρωβουλιοχαβιαριού*

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΗ Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαβιάρι σκέτο δεν λέει και πολλά, γι αυτό στις Βρυξέλλες  το κρασί είναι παλιό, το τυρί μουχλιασμένο, και  το χαβιάρι μαύρο….

*Εποχή του ευρωβουλιοχαβιαριού και άσε τον Σόλτς να μιλάει για αλλαγή εποχής...

Πολλή κουβέντα έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες μετά και την σύλληψη της Εύας Καΐλή για το ρόλο των λόμπι τόσο στην ΕΕ όσο και σε άλλα μεγάλα κέντρα αποφάσεων, όπως οι ΗΠΑ. Και όμως, σε πολλές χώρες της ΕΕ δεν υπάρχει καν νομικό πλαίσιο για σύλληψη!

Σήμερα το λόμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. Συνολικά, πάνω από 25.000 εξ επαγγέλματος λομπίστες δρουν σήμερα στις Βρυξέλλες, ενώ το ύψος της ετήσιας δαπάνης λόμπινγκ εκτιμάται πως ανέρχεται συνολικά στο 1,5 δισ. ευρώ (βλ. Lobbyismus in der EU).

Τι ακριβώς  είναι νομικώς Λόμπι

Η ομάδα πίεσης ή Λόμπι είναι μια ομάδα προσώπων που προσπαθεί να επηρεάσει τα όργανα της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, επιδιώκοντας την πιο συμφέρουσα για τα μέλη της, ή και για το κοινωνικό σύνολο, απόφαση ή λύση. Ως ομάδα πίεσης κατά τον Σβάρτσενμπεργκ ορίζεται: «μια οργάνωση που δημιουργήθηκε με σκοπό την υπεράσπιση συμφερόντων και που ασκεί πίεση στις δημόσιες αρχές για να τους αποσπάσει αποφάσεις σύμφωνες με συγκεκριμένα συμφέροντα». Οι ομάδες πίεσης είναι συνήθως εργατικά συνδικάτα, κινήματα νέων, φεμινιστικά κινήματα, ενώσεις γονέων κ.τ.λ. καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο.

Ενημερώνουν και στηρίζουν τα μέλη τους, ενώ όταν οι καταστάσεις το απαιτούν, συγκρούονται με κρατικούς φορείς ή ανταγωνιστικές ομάδες, επιστρατεύοντας κυρίως νόμιμα μέσα για την επίτευξη των στόχων τους όπως πορείες, διαμαρτυρίες, εκδηλώσεις ή επισκέψεις σε πολιτικά πρόσωπα.

Το λόμπι αποτελεί μια σύγχρονη ανάγκη, δεδομένου ότι οι νομοθετικές ομάδες είναι θεμιτό να μαθαίνουν από τους ενδιαφερόμενους (όσους επηρεάζονται οικονομικά ή με άλλο τρόπο) για το αποτέλεσμα των ενεργειών ή των παραλείψεών τους. Ταυτόχρονα όμως, το λόμπι κάποιες φορές καταλήγει να είναι ένας μηχανισμός αθέμιτου επηρεασμού των αποφάσεων των πολιτικών, καθώς και διαφθοράς τους σε ορισμένες περιπτώσεις, παραμένοντας όμως η πιο σημαντική ομάδα πίεσης στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Η Συνθήκη της Λισαβώνας

Η νομική βάση του λόμπινγκ εμπεριέχεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης της ΕΕ όταν η Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009.
Στις 31 Ιανουαρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια των λόμπι. Τροποποιώντας τον εσωτερικό κανονισμό του, το Κοινοβούλιο όρισε ότι οι ευρωβουλευτές που συμμετέχουν στη σύνταξη και διαπραγμάτευση της νομοθεσίας πρέπει να δημοσιεύουν στο διαδίκτυο τις συναντήσεις τους με λομπίστες. Η τροποποίηση αναφέρει ότι «οι εισηγητές, οι σκιώδεις εισηγητές ή οι πρόεδροι των επιτροπών δημοσιεύουν στο διαδίκτυο, για κάθε έκθεση, όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις με εκπροσώπους συμφερόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου διαφάνειας»-βάση δεδομένων της ΕΕ,  με τα οποία η Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International) έχει θέμα…
Παρότι υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο για την λειτουργία του λόμπινγκ, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι τίμια και ηθικά.

Αλλά τιμή και ηθική είναι δύσκολες έννοιες την στιγμή που οι ευρωβουλευτές με τουλάχιστον 14.000 ευρώ μισθό μηνιαίως πεινάνε…

Πηγή 1,   2  3