Ενα φιλί από τη βορειότερη πόλη του κόσμου, στην Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ Χωρίς κατηγορία

Το Νορίλσκ, η βορειότερη πόλη του κόσμου παράγει (και) Νικέλιο, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός Νικέλιου παγκοσμίως, η ρωσσική εταιρία Νορίλσκ Νίκελ κρατάει τα σκύπτρα καθώς  είναι το Νρ. 1 στην παγκόσμια αγορά, δεν έχει κηρώσεις.

Λένε και κατηγορούν την πόλη ότι είναι η πιο βρώμικη από ρύπους στον πλανήτη… Όμως αυτοί που την κατηγορούν, είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές. Για του λόγου το αληθές διαβάστε… Κακή Ρωσσία= Αέριο, Καλή Ρωσσία = Μέταλλα  ➡ “Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών , τα καλά και συμφέροντα ταις ψυχαίς ημών και ειρήνην τω κόσμω, παρά του Κυρίου αιτησώμεθα τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών …”. ΑΜΗΝ.

…..

……………………………………………………………………………