Πρίν παγώσει η ουρά του, ο λύκος θα πάει στην φωλιά του…

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

«Η φωλιά του λύκου».

Φωτογραφία> Lupanare» η φωλιά του λύκου

Σχετικό θέμα:

Πούτιν στη Δύση: “Παγώστε, παγώστε, ουρά λύκου!” «Δεν θα προμηθεύουμε τίποτα! ούτε φυσικό αέριο, ούτε πετρέλαιο, ούτε κάρβουνο, ούτε πετρέλαιο θέρμανσης!»