Οι καυστήρες πετρελαίου καταργούνται από το 2025 με νόμο, πριν πει ο Πέτσας ότι θα πεθάνουν όσοι δεν προσαρμοστούν !!

ΕΛΛΑΔΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κρύο σκοτώνει περισσότερους από ότι η ζέστη | ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

ΑΛΦΕΙΟΣ : Ο δόλος σε όλο του το μεγαλείο !!! Βάσει αυτού του εγγράφου … τα γεγονότα που επακολούθησαν και εξακολουθούν, γίνονται πιο κατανοητά … κι έτσι μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι κι εδώ σε τούτον τον τόπο βρίσκονται στην εξουσία οι χρήσιμοι ηλίθιοι των πέραν του Ατλαντικού γερακιών !!

Όπως γράφει το έγγραφο, οι κυρώσεις ήταν έτοιμες από πριν. Το αυτό όμως είχε γίνει και με την πανδημία !! Και στην Ελλάδα είχαν από πριν ψηφιστεί διάφοροι νόμοι, περί μάσκας, περί περιορισμών, κλπ, κι επί τη ευκαιρία είχαν από πριν ειδοποιηθεί και ετοιμαστεί δικοί τους άνθρωποι, για παραγωγή μασκών για παράδειγμα, ή για παραγωγή τεστ !!! …

Τώρα, ετοίμασαν από πριν τον νόμο για την απαγόρευση από το 2025 των καυστήρων πετρελαίου κι αφού έβαλαν τον κόσμο να τοποθετεί καυστήρες αερίου, έρχονται και λένε ότι όσοι έχουν καυστήρες αερίου, θα πρέπει να προσαρμοστούν και να γυρίσουν στο πετρέλαιο … αλλιώς θα πεθάνουν στο κρύο !!!

Έλα όμως που υποψιαζόμαστε ότι πίσω από αυτή την κίνηση κρύβεται και μια λαμογιά !!! Να ξεπουλήσουν κάποιοι κολλητοί τους, τους καυστήρες πετρελαίου, που έτσι κι αλλιώς θα είναι άχρηστοι από το 2025 !!! Και φυσικά να γεμίσουν με ρευστό για να στοκάρουν καυστήρες αερίου, περιμένοντας την σίγουρη πώληση τους από το 2025 …

Αυτά …

Πέτσας: “όποιος αρνείται να προσαρμοστεί δυστυχώς… πεθαίνει” (στο κρύο και στην πείνα) !!! (βίντεο)

Νόμος 4936/2022 – ΦΕΚ 105/Α/27-5-2022

Άρθρο 17

Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τα κτίρια

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Σε όποιον πωλεί ή εγκαθιστά καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου επιβάλλονται πρόστιμο και σφράγιση του καυστήρα. Το ύψος του προστίμου ορίζεται σε ποσό τριπλάσιο της τιμής πώλησης του καυστήρα. Τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους νόμους δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2030, επιτρέπεται αποκλειστικά η πώληση πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο είναι αναμεμειγμένο σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) κατ’ όγκο με ανανεώσιμα υγρά καύσιμα. Σε όποιον πωλεί πετρέλαιο θέρμανσης κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιμο. Το ύψος του προστίμου ορίζεται σε ποσό τριπλάσιο της αξίας του πωληθέντος καυσίμου στον τελικό καταναλωτή. Τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους νόμους και ιδίως τον ν. 3054/2002 (Α’ 230), δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επαναξιολογεί την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο ημερομηνία εφαρμογής του ως άνω μέτρου και εισηγείται στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Ουδετερότητα την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 33. Σε περίπτωση έκδοσης της απόφασης αυτής, η απαγόρευση εφαρμόζεται τρία (3) τουλάχιστον έτη μετά τη δημοσίευσή της.

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, στο Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), συμπεριλαμβάνεται ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος των κτιρίων, σύμφωνα με το πρότυπο «ISO 14064-1:2018», κατηγορίας 1 και 2 ή με άλλη αντίστοιχη μέθοδο. https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/nomos-4936-2022-phek-105a-27-5-2022.html

…………

…………………………………………………………

ΣΧΕΤΙΚΑ … ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΟ

……………………………………………………………………………………..