ΕΛΣΤΑΤ: Σε κίνδυνο φτώχειας το 28,3% του πληθυσμού!…ΘΑ ΚΛΕΙΣΩ ΤΑ ΜΑΤΙΑ…

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ