Εφετείο Ρόδου [ απαγορεύεται ο πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας, ακόμη αν δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 ]

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς μπορείτε να αμυνθείτε σε επικείμενη κατάσχεση και πλειστηριασμό - Fpress.gr

Απόφαση Μονομελούς Εφετείου Ρόδου [ … απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, ακόμη και όταν αυτός επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010… ]

……………………

Ρόδος: Πώς ο Γιώργος Χειμωνέτος κέρδισε στο Εφετείο τη δικαστική μάχη για το σπίτι του στη Ρόδο. Το είχε χάσει σε πλειστηριασμό.

Με απόφαση που εξέδωσε το Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου έγινε δεκτή η ανακοπή που άσκησε ο Ροδίτης ολυμπιονίκης της ποδηλασίας και μοντέλο Γιώργος Χειμωνέτος και ακυρώθηκαν η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ρόδου, αλλά και η περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας της ιδίας δικαστικής επιμελήτριας με τις οποίες είχε βγει σε πλειστηριασμό από ισπανικό fund το σπίτι του στη Ρόδο.

[ … Σύμφωνα με τη Dimokratiki.gr, με τον πρώτο λόγο της ανακοπής του ισχυρίσθηκε ότι η επισπευδόμενη σε βάρος του εκτελεστική διαδικασία, με την οποία το καθ’ ου η ανακοπή επιχειρεί την εκπλειστηρίαση του επί του ακινήτου, είναι άκυρη ενόψει της διάταξης του άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε κατά το χρόνο άσκησης του κρινόμενου ένδικου βοηθήματος, που απαγορεύει την διενέργεια πλειστηριασμών της κύριας κατοικίας του οφειλέτη έως και 31.12.2013, δοθέντος ότι το ως άνω ακίνητο αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του ίδιου και η αξία της δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητης απόκτησης της κύριας κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%.

Το δικαστήριο έκρινε πράγματι ότι απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, ακόμη και όταν αυτός επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010.

Ο ανακόπτων είχε συγκεκριμένα ως κύρια κατοικία του το διαμέρισμα στο οποίο διέμενε, μάλιστα φιλοξενούσε και την αδελφή του. Το γεγονός ότι δικαστικοί επιμελητές δεν τον βρήκαν, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούσε την επίδικη οικία.
Περαιτέρω από όλες τις αποδείξεις που προσκομίζει ο ανακόπτων φαίνεται ότι όλοι οι λογαριασμοί για την κρίσιμη περίοδο των ετών 2012 και 2013 ήταν στο όνομα των γονέων του, γεγονός που αποδεικνύει πως επρόκειτο για την πατρική οικία, η οποία είχε μεταβιβαστεί στον ανακόπτοντα… ]

………………………..

Περί πλειστηριασμών πρώτων κατοικιών δείτε σε ένα δημοσίευμα από το 2017

……………………………………………………………………….