11-7-2022/Ω: 21.00 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

……………………………………………………………………….