Ίκκος ο Ταραντίνος. Ο ιδρυτής των Γυμνασίων σαν τακτικά σχολεία !!

ΑΡΘΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ίκκος ο Ταραντίνος

Ἴκκος δὲ ὁ Νικολαΐδα Ταραντῖνος τόν τε Ὀλυμπικὸν

στέφανον ἔσχεν ἐπὶ πεντάθλῳ καὶ ὕστερον γυμναστὴς ἄριστος λέγεται τῶν ἐφ᾽ αὑτοῦ γενέσθαι:

Παυσανίας. «Ἐλλάδος περιήγησης». perseus.tufts.edu. σελ. 6.10.5.

 Ο Ίκκος ο Ταραντίνος 

 (γιος του Νικολαΐδα, 5ος αιώνας π.χ.χ.), ήταν αρχαίος Έλληνας ιατρός και φιλόσοφος με καταγωγή από την πόλη του Τάραντα στη Μεγάλη Ελλάδα, καθώς και ολυμπιονίκης ο οποίος υπήρξε νικητής στο αγώνισμα του πεντάθλου κατά τους 84ους (444 π.χ.χ.) ολυμπιακούς αγώνες της αρχαιότητας, ενώ σε παλαιότερες πηγές του 19ου αιώνα αναφέρεται πως ήταν ολυμπιονίκης στους 84ους (444 π.χ.χ.) και στους77ους αγώνες το 470 π.χ.χ..Έγινε επίσης ιδιαίτερα γνωστός ως αθλίατρος και γυμναστής και δίδασκε την εγκράτεια ως αρετή στους αθλητές. Αναφορές σε αυτόν υπάρχουν επίσης και από τον Πλάτωνα ο οποίος τον εξυμνεί και τον αναφέρει ως έναν από τους σοφιστές καθώς επίσης και

 ιδρυτή των Γυμνασίων σαν τακτικά σχολεία, ενώ ο Ιάμβλιχος αναφέρεται στον Ίκκο ως πυθαγόρειο φιλόσοφο.Θεωρείται πως υπήρξε ο πατέρας της αθλητικής διαιτολογίας, διδάσκοντας την αρμονία μεταξύ νου και σώματος, την εγκράτεια στη διατροφή, και τον αυτοέλεγχο, ενώ υπήρχε και σκεύασμα με το όνομα του το οποίο οι αθλητές συνήθιζαν να παίρνουν πριν αγωνιστούν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ: ΕΘΝΙΚΑ.

Νίκος Σάμιος με πληροφορίες από διάφορες Εγκυκλοπαίδειες.

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….