ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ (βίντεο)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
 ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV | Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ | 7/2/2022 ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΔΩΡΑ ΓΚΙΟΥΡΑ | Υποψ.Βουλευτής Ν.Κοζάνης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΔΑΝΟΥ | Υποψ.Βουλευτής Ν.Ροδόπης ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΥ | Υποψ.Βουλευτής Ν.Καστοριάς ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΟΥ | Υποψ.Βουλευτής Ν.Θεσ/νίκης Συμμετοχή: ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………