Ελληνικές μονάδες μέτρησης.

ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Μηχανική απλά Μονάδες μέτρησης από την αρχαιότητα!

Οι μονάδες μέτρησης μήκους κατά την αρχαιότητα ήταν ως επί των πλείστων ανθρωπομετρικές.
Όπως έλεγε ο Πρωταγόρας ( Έλληνας φιλόσοφος , 490-420 π.Χ ) , ο οποίος εισήγαγε και την έννοια του ανθρωποκεντρισμού, “πάντων μέτρον ο άνθρωπος”.
Μονάδες μέτρησης μήκους:
Οργυιά: Το μήκος ανοίγματος των χεριών ενός ενήλικα (1,828 m)
Πήχυς : Η απόσταση από τον αγκώνα μέχρι τα ακροδάχτυλα του χεριού (48,7 cm)
Σπιθαμή: Η απόσταση από την άκρη του αντίχειρα ως την άκρη του μικρού δαχτύλου μιας ανοιχτής και τεντωμένης παλάμης (24,2 cm)
Πούς/πόδι : Το μήκος του πέλματος ενός ενήλικα άνδρα (30,1-30,2 cm)
Παλάμη : Μήκος όσο το πλάτος μιας παλάμης χεριού με κλειστά δάχτυλα (7,72 cm)
Δάχτυλος : Η μικρότερη μονάδα μήκους που ονομάζεται και μονάδα (1,93 cm)
Σε μεγαλύτερη κλίμακα επίσης, τα “στάδια”
Το μήκος του σταδίου του οποίου βασική μονάδα ήταν ο πούς διέφερε από τόπο σε τόπο (πόλη – κράτος).
Αττικό στάδιο: 184,98m
Ολυμπιακό στάδιο: 192,27m
Οδοιπορικό στάδιο: 157,50m
Κ.λπ
Φωτογραφία:
Αρχαίο μετρολογικό ανάγλυφο στο οποίο απεικονίζονται τα περισσότερα γνωστά μέτρα μήκους της εποχής. Βρέθηκε στη Σαλαμίνα , στο ξωκλήσι του Αγίου Δημητρίου στα Βασιλικά και εκτίθεται στο Μουσείο Πειραιώς.
Παρόμοιες πρότυπες πλάκες υπήρχαν σε κατασκευαστικά έργα της εποχής, μέσω των οποίων οι τεχνίτες μπορούσαν να βαθμονομήσουν τα όργανα μέτρησης τους στην εκάστοτε μονάδα.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………