Εορτασμοί για τα 2.750 χρόνια της Ίδρυσης των Συρακουσών.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

₪₪ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ ₪₪ MAGNA GRÆCIA ₪₪
Εορτασμοί για τα 2.750 χρόνια της Ίδρυσης των Συρακουσών.
Συρακούσες στη Σικελία. Τα αγόρια των τμημάτων νεολαίας της Ακαδημίας Τέχνης του Αρχαίου Δράματος θα εγκαινιάσουν τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 2.750 χρόνια του Ιδρύματος Συρακουσών. Το αφιέρωμα της Ακαδημίας στην πόλη θα περιλαμβάνει 60 παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 20 ετών σε μια εκπομπή βασισμένη σε τραγούδια στην αρχαία ελληνική που συνδέονται με την άφιξη της Αρκίας στις Συρακούσες.
Festeggiamenti per i 2.750 anni della Fondazione di Siracusa.
Siracusa in Sicilia ad inaugurare i festeggiamenti per i 2.750 anni della Fondazione di Siracusa saranno i ragazzi dei dipartimenti giovanili dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico. L’omaggio dell’Accademia alla città coinvolgerà 60 ragazzi tra i 5 e i 20 anni in uno spettacolo basato su brani e canti in greco antico legati all’arrivo di Archia a Siracusa.

ΠΗΓΗ

……………………………

https://www.livius.org/pictures/italy/siracusa-syracuse/syracuse-museum-pieces/syracuse-etruscan-helmet-dedicated-by-hiero-to-the-gods-after-the-battle-of-cumae/

 

…………………………………………………………………….