ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: ΝΕΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΕΠΙΜΑΧΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΓΑΛΕΙ ΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙ, ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΥΤΟΝ ΩΣ ΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, 
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΑΥΤΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΤΙ Ο ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ.
Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΤΟΝ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟ, Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ( ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΚΟΜΜΑΤΑ-ΜΜΕ-ΚΟΜΜΑΤΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΚΤΛ ) ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.
ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Υποψήφιος Βουλευτής Ν.Ηρακλείου
Παρουσίαση: ΝΙΚΟΣ ΣΑΛΩΝΙΤΗΣ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4738/2020

ΦΕΚ 207/Α/27-10-2020

Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Περιεχόμενα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ – ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 1

Σκοπός και εργαλεία

1. Σκοπός των διατάξεων του παρόντος μέρους είναι η θέσπιση διαδικασίας πρόσβασης οφειλετών σε σαφή και διαφανή εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν περιστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα, καθώς και να επισημαίνουν στον οφειλέτη την ανάγκη άμεσης αντίδρασης.

2. Στα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης περιλαμβάνονται ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ειδοποίησης του οφειλέτη, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και τους Επαγγελματικούς Φορείς, όπως τα Επιμελητήρια, οι Επαγγελματικοί Σύλλογοι και τα Ινστιτούτα Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων.

3. Οι οφειλέτες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα πρόσβασης στα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης της παρ. 2, καθώς και στις διαδικασίες και τα μέτρα αναδιάρθρωσης και απαλλαγής από το χρέος, σύμφωνα με τις διατάξεις των Βιβλίων Πρώτου και Δευτέρου, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Άρθρο 5

Σκοπός

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ρυθμίζουν θέματα εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποσκοπεί να παρέχει στους συμμετέχοντες πιστωτές λειτουργικό περιβάλλον διαμόρφωσης προτάσεων ρύθμισης των οφειλών του οφειλέτη και αποφυγής του κινδύνου αφερεγγυότητάς του, έπειτα από αίτηση του οφειλέτη ή έπειτα από δική τους πρωτοβουλία.

2. Οι χρηματοδοτικοί φορείς διατηρούν διακριτική ευχέρεια ως προς την υποβολή πρότασης ρύθμισης οφειλών και ως προς το περιεχόμενό της και δεν υποχρεούνται να υποβάλουν προτάσεις σε όλες τις περιπτώσεις που τους απευθύνεται αίτηση. Αποτελέσματα ως προς το σύνολο των χρηματοδοτικών φορέων και, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, ως προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, παράγονται εντούτοις, εφόσον η πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων αποδέχεται την αίτηση και συναινεί στη διατύπωση συγκεκριμένης πρότασης ρύθμισης οφειλών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Άρθρο 31

Ορισμός και σκοπός της εξυγίανσης

Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προ-πτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με την επικύρωση της συμφωνίας που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών. Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών θεωρείται ότι πληρούται, αν κανείς από τους μη συναινούντες πιστωτές δεν βρεθεί, βάσει της συμφωνίας εξυγίανσης, σε χειρότερη θέση από τη θέση στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη.

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΚΟΠΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Άρθρο 75

Σκοπός της πτώχευσης

Η πτώχευση αποσκοπεί στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής ή των κατ’ ιδίαν περιουσιακών του στοιχείων και στην επιστροφή παραγωγικών μέσων σε δυνητικά παραγωγικές χρήσεις το συντομότερο δυνατό.

Άρθρο 76

Υποκειμενικές προϋποθέσεις

1. Πτωχευτική ικανότητα έχουν τα φυσικά πρόσωπα. Πτωχευτική ικανότητα έχουν επίσης τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό. Με το προβλεπόμενο στο άρθρο 204 προεδρικό διάταγμα η πτωχευτική ικανότητα μπορεί να αποδίδεται και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

2. Δεν κηρύσσονται σε πτώχευση τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο τυχόν εξαιρείται με ρητή διάταξη νόμου.

3. Η παύση της οικονομικής δραστηριότητας ή, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, της λειτουργίας εν γένει, ή, όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, ο θάνατος, δεν κωλύουν την πτώχευση, αν επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης είχε παύσει τις πληρωμές του. Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, η αίτηση για κήρυξή του σε πτώχευση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός έτους από το θάνατό του.

Άρθρο 77

Αντικειμενικές προϋποθέσεις

1. Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών, ήτοι αυτός που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Δεν αποτελούν εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με δόλια ή καταστρεπτικά μέσα.

2. Τεκμαίρεται ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλει ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής.

3. Επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης αποτελεί λόγο κήρυξης της πτώχευσης, όταν την κήρυξή της ζητά ο οφειλέτης.

4. Πτώχευση κηρύσσεται εφόσον, με βάση τα οικονομικά στοιχεία που τίθενται υπόψη του δικαστηρίου, πιθανολογείται ότι η περιουσία ή το εισόδημα του οφειλέτη, επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Άλλως, το δικαστήριο διατάσσει την καταχώριση του ονόματος ή της επωνυμίας, κατά περίπτωση, του οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Άρθρο 91

Στερήσεις που αφορούν τον οφειλέτη

Ο οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο από την κήρυξη της πτώχευσης στερείται μόνο εκείνων των δικαιωμάτων του προσωπικής φύσεως, που προβλέπουν ειδικές διατάξεις νόμων. Η πτώχευση δεν είναι λόγος στέρησης άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Άρθρο 92

Πτωχευτική περιουσία

1. Η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη κατά την κήρυξη της πτώχευσης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται.

2. Σε περίπτωση οφειλέτη φυσικού προσώπου, με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 5, από την κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την απαλλαγή του οφειλέτη, στην πτωχευτική περιουσία ανήκει το μέρος του ετησίου εισοδήματός του, αφαιρουμένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που υπερβαίνει το ποσό των ετήσιων ευλόγων δαπανών διαβίωσης ή του δωδεκαπλάσιου του ακατάσχετου σύμφωνα με την παρ. 5, όποιο είναι υψηλότερο εκ των δύο. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσδιορίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94). Εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας των απαιτήσεων κατά το άρθρο 153, ο σύνδικος υποβάλλει στον εισηγητή, με κοινοποίηση στον οφειλέτη, σχέδιο περιοδικών πληρωμών για την εφαρμογή της παρούσας. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, ο οφειλέτης μπορεί να εκθέσει τις απόψεις του επί του σχεδίου περιοδικών πληρωμών, καταθέτοντας σημείωμα. Ο εισηγητής, με αιτιολογημένη διάταξή του, αποφασίζει περί της αποδοχής ή μη, εν όλω ή εν μέρει, του σχεδίου περιοδικών πληρωμών. Εγκεκριμένο σχέδιο πληρωμών εφαρμόζεται αναδρομικά από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης.

3. Τα ετήσια εισοδήματα του οφειλέτη εξαιρούνται της πτωχευτικής περιουσίας ανεξαρτήτως ύψους, όταν, έπειτα από αίτησή του, το πτωχευτικό δικαστήριο διαπιστώσει ότι η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει την κύρια κατοικία του οφειλέτη ή/και άλλα πάγια περιουσιακά του στοιχεία που υπερβαίνουν σε αξία το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών του υποχρεώσεων και η ελάχιστη αξία τους δεν υπολείπεται των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, εξαιρουμένων όσων έχουν αποκτηθεί στην διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης πτώχευσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 192, ενώ προσφυγή πιστωτή κατά της απαλλαγής μπορεί να ασκηθεί και με παρέμβαση στην δίκη της παρούσας. Κατ’ απόκλιση του πρώτου εδαφίου, σε περίπτωση που τα ετήσια εισοδήματά του οφειλέτη υπερβαίνουν το πενταπλάσιο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, το υπερβάλλον ποσό ανήκει στην πτωχευτική περιουσία.

Άρθρο 93

Πτωχευτική απαλλοτρίωση

1. Από την κήρυξη της πτώχευσης επέρχεται πτωχευτική απαλλοτρίωση, ήτοι ο οφειλέτης στερείται αυτοδικαίως της διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης) της περιουσίας του, την οποία ασκεί μόνος ο σύνδικος. Μετά την κήρυξη της πτώχευσης, πράξεις διαχείρισης ή διάθεσης στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, χωρίς τη σύμπραξη του συνδίκου, είναι ανενεργείς και απαγορεύεται να καταχωρηθούν σε δημόσια βιβλία οποιασδήποτε φύσεως, χωρίς τη γραπτή έγκριση του συνδίκου. Η πτώχευση θεωρείται ότι έχει κηρυχθεί από την έναρξη της ημέρας κατά την οποία δημοσιοποιείται η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση στο ακροατήριο.

2. Η πτωχευτική απαλλοτρίωση αίρεται σε όσες περιπτώσεις προβλέπει ο παρών νόμος.

3. Ο οφειλέτης δεν νομιμοποιείται μετά την κήρυξη της πτώχευσης σε δίκες που αφορούν την πτωχευτική περιουσία. Μόνο σε περίπτωση κατεπείγοντος και αδράνειας του συνδίκου νομιμοποιείται, κατ` εξαίρεση, στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της πτωχευτικής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει προσθέτως στις δίκες που διεξάγει ο σύνδικος.

Άρθρο 94

Ανάθεση στον οφειλέτη

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη, και εφόσον συναινεί η συνέλευση των πιστωτών, μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση στον ίδιο της διοίκησης και ιδίως της διαχείρισης και της διάθεσης της πτωχευτικής περιουσίας, με ή χωρίς περιοριστικούς όρους, πάντοτε με τη σύμπραξη του συνδίκου. Η σύμπραξη του συνδίκου μπορεί να συνίσταται σε γενικές άδειες διενέργειας πράξεων ή κατηγοριών πράξεων.

2. Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση του συνδίκου, να αφαιρέσει από τον οφειλέτη τη διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας, αν τούτο επιβάλλει το συμφέρον των πιστωτών. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα διοίκησης περιέρχεται μόνον στον σύνδικο.

3. Οι αποφάσεις για ανάθεση ή αφαίρεση, κατά τις παρ. 1 και 2, του δικαιώματος διοίκησης είναι αμέσως εκτελεστές και δημοσιεύονται.

Άρθρο 95

Υποχρέωση ενημέρωσης και συνεργασίας

1. Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον σύνδικο και να συνεργάζεται μαζί του για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την πτώχευση. Η ίδια υποχρέωση βαρύνει και τους κατά την προηγούμενη της κήρυξης της πτώχευσης διετία πληρεξούσιους του οφειλέτη, πλην των δικηγόρων του, εκτός αν υπάρχει συναίνεση του οφειλέτη.

2. Εφόσον ο οφειλέτης ασκεί δραστηριότητα για την οποία τηρεί λογιστικά αρχεία και λογιστικά στοιχεία, υποχρεωτικά και μη, υποχρεούται να τα θέσει στη διάθεση του συνδίκου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Άρθρο 99

Παύση τοκογονίας

Από την κήρυξη της πτώχευσης οι απαιτήσεις των πιστωτών παύουν να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Η παύση της τοκογονίας δεν ισχύει για τους συνοφειλέτες και τους εγγυητές.

Άρθρο 102

Οφειλέτες εις ολόκληρον

1. Επί οφειλής εις ολόκληρον ο πιστωτής έχει δικαίωμα, εάν κηρυχθεί σε πτώχευση τουλάχιστον ένας από τους συνοφειλέτες, να απαιτήσει από κάθε συνοφειλέτη και εγγυητή την πλήρη ικανοποίηση της απαίτησής του, εάν κατέστη απαιτητή κατά την πραγματική λήξη της. Σε περίπτωση υπερκάλυψης της απαίτησής του, αποδίδει το επιπλέον σε εκείνον τον συνοφειλέτη ή εγγυητή, κατά περίπτωση, που θα είχε δικαίωμα αναγωγής κατά των άλλων.

2. Συνοφειλέτης και εγγυητής και μετά την πτώχευση συνεχίζουν να ευθύνονται έναντι του πιστωτή, ανεξαρτήτως τυχόν απαλλαγής του πρωτοφειλέτη σύμφωνα με το Όγδοο Μέρος του παρόντος βιβλίου.

3. Συνοφειλέτης εις ολόκληρον και εγγυητής συμμετέχουν στην πτώχευση συνοφειλέτη ή πρωτοφειλέτη αντίστοιχα, με βάση απαίτηση που θα αποκτούσαν στο μέλλον υπό την αίρεση ικανοποίησης του πιστωτή από αυτούς.

ΠΗΓΗ:https://www.e-nomothesia.gr/kat-oikonomia/nomos-4738-2020-phek-207a-27-10-2020.html

ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ:

 

ΩΣΤΟΣΟ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ, ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΗΡΙΧΤΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 166 ΦΟΡΕΣ.

ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΝΟΜΟ , ΚΑΙ ΝΟΜΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΔΙΟΤΙ ΕΑΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΙΣΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΘΑ ΙΣΧΥΕ ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΕΩΣΑΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 233 ΔΙΣ ΕΩΣ ΤΟ 2012, 
 
ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ ΟΤΑΝ ΜΕΣΩ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 1.270.000.000 ΔΙΣ ΕΥΡΩ 
 
ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΙΣΟ ΔΙΣ(440 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ) ΩΣΤΟΣΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, 
 
ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ…. 
 
ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ???? ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΕ ΚΙΟΛΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ? ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ? ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΟΥΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ????? Η ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ (ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΩΝΕΣ – ΜΕΓΑΛΟΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ, ΚΟΜΜΑΤΑ, ΜΜΕ, ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΛΟΙΠΟΙ) ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΙΠΟΤΑ….. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΧΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ…
 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ :

………………………………………………

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017, ΜΕ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΩΝΩΝ..
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 2017 ΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΩΝ – ΚΟΜΜΑΤΩΝ – ΚΑΝΑΛΙΩΝ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΤ.Λ..
ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΕΙΝΑΙ ΣΕΛ:95 ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΕΛ:607 ..
ΑΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΛΙΤΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΤΗΣ ΝΔ, ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΤΟΥ ΚΚΕ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΟΝΩΝ ΟΛΩΝ,
ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΤΟΥ ΚΗΡΥΚΑ ΧΑΝΙΩΝ.

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ 308 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2019 ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ;

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΙΛΑ ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΟ ΑΦΜ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 0 ΔΙΧΩΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ;

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΨΟΥΣ 308 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΩΣ ΠΑΝΑΚΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΔΟΛΙΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ;

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΠΩΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΩΣ «ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΕΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ«.

ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΟΡΘΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 35 … ( ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ… )

…………………………………………………………………………………

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ 300.000€ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΗΡΥΞ) ΕΧΕΙ ΣΒΗΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ !!!

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΥΝΙΚΟΤΑΤΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ 

ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΔΕΝ ΓΛΥΤΩΝΕΙΣ!

Άρθρο 76
3. Η παύση της οικονομικής δραστηριότητας ή, όσον
αφορά τα νομικά πρόσωπα, της λειτουργίας εν γένει, ή,
όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, ο θάνατος, δεν κωλύ-
ουν την πτώχευση, αν επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο
ο οφειλέτης είχε παύσει τις πληρωμές του. Σε περίπτωση
θανάτου του οφειλέτη, η αίτηση για κήρυξή του σε πτώ-
χευση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός έτους
από το θάνατό του.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4738/2020 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ.. 207 – 27/10/2020

Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ!
ΞΕΧΡΕΩΝΟΥΜΕ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝΤΑΣ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ!

ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.