ΑΡΤΕΜΙΟΣ/ΕΥΘΥΜΙΟΣ – ΗΛΙΑΚΗ ΦΥΣΙΣ. Κἀμμία δύναμη δὲν εἶναι πλέον ἱκανή, ὥς τε νὰ τὰ καταφέρῃ νὰ μᾶς σταματήσῃ. Ἔχει γίνει ἡ ἀρχή: σπιθαμὴ πρὸς σπιθαμὴ ἀνακτοῦμε τὴν ἡλιακή μας φύση.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΤΕΜΙΟΣ/ΕΥΘΥΜΙΟΣ – ΗΛΙΑΚΗ ΦΥΣΙΣ

Στίχοι – Ἑρμηνεία: Ἀρτέμιος Φανουργιάκης, Εὐθύμιος Μπίλιος
Σύνθεσις, προγραμματισμός: Ἀλέξανδρος Φιλιππίδης (Dj Smartie)
ΣΤΙΧΟΙ:
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Μέσα σὲ πόλεις κλουβιὰ μὲ ὁρισμοὺς καὶ στεγανά:
ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά, ζοῦν τὴν ζωή τους·
σὲ κεντρικὲς λεωφόρους καὶ στενά,
κάμερες καὶ μικρόφωνα ἀναμεταδίδουν ζωντανὰ τὴν κίνησή τους·
τρέχουν, γιὰ νὰ παράγουν ὅσα μποροῦν, ἀγοράζουν καὶ πωλοῦν,
ἀλλὰ ποτέ τους δὲν κυττοῦν πρὸς τὸν Ἥλιο·
καὶ ζοῦνε σὲ φρενήρεις ῥυθμοὺς μὲ συνεχεῖς λογαριασμούς·
λογαριάζουν σ’ ἀριθμοὺς τὴν Ὑφήλιο·
ἐν ᾧ σὲ κοντινὴ γειτονιά, τρίτος παγκόσμιος ξεκινᾷ
καὶ περνάει στὰ ψιλὰ τῶν εἰδήσεων
καὶ αὐτὸ γιατὶ ἕνα πλῆθος καναλιῶν δηλώνει πάντα παρὸν
στὴν διαμόρφωση ρηχῶν συνειδήσεων,
μὲ σκοπὸ κάθε παιδὶ ποὺ διαβάσει· τὸ σχολεῖο ὅταν βγάζῃ·
νὰ γίνεται ἄλλο ἕνα γρανάζι στὴν ρόδα,
ἁπλά: γιατὶ κι αὐτὸ παίρνει βῆμα, γιατὶ κι αὐτὸ θέλει χρῆμα,
γιατὶ κι αὐτὸ θὰ πέσῃ θῦμα στὴν μόδα·
παρ’ ὅλα αὐτὰ…
ΕΠΩΔΟΣ
Κἀμμία δύναμη δὲν εἶναι πλέον ἱκανή,
ὥς τε νὰ τὰ καταφέρῃ νὰ μᾶς σταματήσῃ.
Ἔχει γίνει ἡ ἀρχή: σπιθαμὴ πρὸς σπιθαμὴ
ἀνακτοῦμε τὴν ἡλιακή μας φύση.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ
Ἀεροπλάνα ποὺ πάνω τους δὲν φέρουν ἀναγνωριστικά,
μᾶς ψεκάζουν ἀπὸ ψηλὰ μὲ χημικὰ συστηματικά.
Φθόριο, καὶ χλώριο, σὲ πολὺ μεγάλα ποσοστά,
ἐντοπίζεται μέσα στὰ πόσιμά μας ὕδατα· σωστά;
Τεχνητὰ δημιουργημένοι ἰοὶ καὶ βακτήρια
συχνὰ πυκνὰ ξεφεύγουνε μέσα ἀπὸ τὰ ἐργαστήρια.
Σκόπιμα γεμάτη ἡ ἀγορὰ μὲ μεταλλαγμένα τρόφιμα.
Κἄποιοι θέλουνε ν’ ἀλλοιώσουν τὸν γενετικό μας κώδικα·
παρεμβαίνουνε στὰ κλιματολογικὰ φαινόμενα.
Ψιονικὲς δυνάμεις ἐναντίον μας καὶ ὅπλα ἀθόρυβα
μᾶς κρατᾶνε μακριὰ ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη ἐνέργεια
καὶ ὅλο ἐντείνουνε τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα.
Μᾶς βομβαρδίζουνε μὲ ὑποσυνείδητα μηνύματα,
ὑπνωτικὲς ὑποβολές, ναρκωτικὰ καὶ μικροκύματα,
ἀκόμα, βιοτσὶπ ἐνέσιμα καὶ ἐγκεφαλικὰ ἐμφυτεύματα.
Παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν μποροῦνε νὰ μᾶς κάνουνε τίποτα.