ΜΠΟΝΑΜΑΣ ΚΟΥΛΗ. ΑΚΟΜΗ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΦΕΚ)

ΕΛΛΑΔΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΛΦΕΙΟΣ: ΜΠΟΝΑΜΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ… ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΒΟΛΕΥΤΟΥΝ … ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΑΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΝΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ…

Ακόμα ένας χρόνος παράτασης της αναστολής προσλήψεων στο Δημόσιο (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε , όπως κάθε Χριστούγεννα, σε ΦΕΚ καθιερωμένη Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) που δίνει ακόμα ένα έτος παράταση στην ισχύ της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ “Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα”.

Ο Πρωθυπουργός και τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αποφάσισαν ότι η ΠΥΣ 33/2006 παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Αιτία αποτελεί, όπως υπογράφουν, “η ανάγκη περιστολής, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα”.

Υπενθυμίζεται ότι η παραταθείσα ΠΥΣ 33/2006 “Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα” προβλέπει (στο αρ.1) ότι αναστέλλεται ο διορισμός και η πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, των ΠΕΔ, της ΚΕΔΕκαι των ΝΠΙΔπου ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Ταυτοχρόνως περιλαμβάνει (στα αρ.2-3) ειδική διαδικασία έγκρισης για κατ’ εξαίρεση προσλήψεις, διορισμούς και σύναψη συμβάσεων έργου.

ΠΗΓΗ

…………………………………………………………………….

Τα σχόλια είναι κλειστά.