13/12/2903/Ω:21.00 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΕΛΕΥΣΙΣ ME TA… STREAM…ΑΔΙΑ!!! ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΜΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 9ΜΜ ΚΑΙ …. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΕΛΕΥΣΙΣ ME TA… STREAM…ΑΔΙΑ!!!

https://eleysisradiotv.blogspot.com/p/eleysis-radio-on-air-live.html