4/7/2903/Ω:20.30 Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΕΛΕΥΣΙΣ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΜΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ "Ε.ΣΥ."

https://radio.eleysis.gr/