19/6/2903/Ω:21.00 Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟ FRESH ATHENS RADIO

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΜΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ "Ε.ΣΥ."

http://www.freshradio.gr/

https://radio.eleysis.gr/

https://www.facebook.com/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%82-TV-424239151483301/