ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ 6 ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ "Ε.ΣΥ." ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΕΑ 6-4-2019

……………………………………………………………

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ