7/4/2903/Ω:19.30 ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κ.Π.Δ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ&ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ”

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ "Ε.ΣΥ." ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ